Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Лева или валута? Получаваш или изпращаш? 

  Не е нужно да ходиш до офис на банката, за да се разпореждаш със средствата си. Те са защитени и достъпни по всяко време!

  Предимства

  • Гъвкавост

   Превеждаш суми в реално време към други сметки в банката. Правиш преводи към сметки в други банки включително и към бюджетни сметки.

  • Контрол

   Получаваш SMS в реално време, когато постъпят средства по сметката.

  • Удобство

   Получаваш и нареждаш валутни преводи в различни валути, без да се налага да поддържаш разплащателна сметка в съответната валута.

  • KBC Mobile Bulgaria известия

   Безплатен абонамент за известия за постъпила сума в KBC Mobile Bulgaria.

  Преводи в лева

  Банката изпълнява преводи в лева на територията на страната чрез БИСЕРА (Банковата интергрирана система за електронни разплащания) или РИНГС (Системата за брутен сетълмент в Реално време).

  БИСЕРА

  Системата БИСЕРА позволява изпълнение на платежни нареждания за суми под 100 000 лв. с вальор същия или следващия работен ден за банката на бенефициента.

  РИНГС

  На изпълнение през РИНГС задължително подлежат всички плащания, равни на или надвишаващи 100 000 лв., както и нареждания за плащания за по-малки суми по желание на клиента. Банката на наредителя има ангажимент да излъчи плащането в РИНГС не по-късно от 1 час след приемане/получаване на платежното нареждане от клиента, а банката на получателя, да завери бенефициента в рамките на 1 час от получаването на средствата.

  Такси за преводи в лева

  Съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица.

  Преводи в чуждестранна валута

  Банката изпълнява преводи на територията на страната и презгранични преводи в чуждестранна валута - по нареждания на местни и чуждестранни лица, съгласно Българското законодателство.

  Валути, в които банката изпълнява платежни нареждания

  Банката може да извърши валутно плащане по нареждане на клиент във всяка от следните валути: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, TRY, SEK, NOK, DKK, JPY, RON.

  Други "Екзотични" валути

  Банката предлага възможност за нареждане на валутни преводи към други банки в AUD, CAD, CZK, INR и още над 100 вида валути, както и възможност да обработва получени от други банки преводи в AUD, CAD, CZK, HUF и още над 35 вида валути, като същите бъдат респективно задължавани/заверявани в равностойност на валутата на сметката, която поддържате при банката, по валутен курс, валиден към момента на потвърждаването със съответната кореспондентска банка (Deutsche Bank), при която се извършва валутната обмяна.

  • Възможност за получаване и нареждане на валутни преводи в различни валути, без да се налага да поддържаш разплащателна сметка в съответната валута.
  • Разполагайки с разплащателна сметка в евро при банката, получаваш/нареждаш евровата равностойност на оригинално наредената валута и избягваш допълнително превалутиране.
  • За да можеш да се възползваш от възможността да получаваш превод от друга банка в екзотична валута /респективно евровата му равностойност/, е необходимо да информираш наредителя/контрагента си, че кореспондент на банката за "Екзотични" валути е Deutsche Bank AG, London със SWIFT/BIC DEUTGB2L.

  Поради спецификата на част от валутите, банката си запазва правото да променя списъците с валути по всяко време без предупреждение.

  Такси и комисиони

  Съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица.

  Контакти и съдействие

  Контактен център

  0700 1 17 17 (национална линия)
  *7171 (за абонати на мобилни опертори)

  +3592 483 1717 (за връзка от чужбина)

  Е-мейл: info@ubb.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.