Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Търговия с акции

  Инвестирай спестяванията си

  С KBC Банк търгуваш с акции и борсово търгувани инструменти на българския и международните капиталови пазари. Можеш да купиш акции на водещи компании или просто да инвестираш свободните си средства.

  Предимства

  • Над 50 финансови пазари

   Достъп до над 50 фондови борси в България и по света, в това число Ню Йорк, Лондон, Франкфурт, Виена, Токио и много други.

  • Конкурентни такси и комисиони

   Конкурентни такси и комисиони, обвързани с твоята търговска активност и постигнат оборот.

  • Връзка с нашите брокери

   Достъп до утвърдени професионалисти в областта на капиталовите пазари, които ще отговорят на въпросите ти и ще асистират в процеса на покупка или продажба на ценни книжа.

  Детайли

  В качеството си на лицензиран от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник, KBC Банк предлага пълния набор от услуги на българския и международните капиталови пазари.

  Услуги

  • Покупка / Продажба на акции, регистрирани за търговия на Българска фондова борса
  • Покупка / Продажба на акции и борсово търгувани фондове, регистрирани за търговия на над 50 борси по целия свят
  • Търговия с компенсаторни инструменти
  • Участия в първични и вторични публични предлагания
  • Участие в търгово предлагане за изкупуване на ценни книжа
  • Съхранение на ценни книжа и др.

  При търговията с акции няма изисквания за минимална сума за инвестиране, освен ако финансовият инструмент не предполага друго.

  Поръчки

  Клиентите ни имат възможност да подават различни по срочност и вид поръчки:

  • Валидни за деня
  • Валидни до определена дата
  • Валидни до отмяна
  • Лимитирани поръчки
  • Стоп поръчки
  • Айсберг поръчки
  • Други поръчки

  Такси

  Съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица.

  Архив

  Тарифа за физически лица

  Тарифа за таксите и комисионите за физически лица за минали периоди.

  Научи повече

  Осъществи търговия с акции

  Посети регистриран офис на банката и подпиши договор за инвестиционно обслужване. Необходима е единствено личната ти карта. Търговията с акции се осъществява чрез подаване на поръчка по телефон, е-мейл или в наш регистриран офис.

  Условия

  За да търгуваш с ценни книжа е необходимо да си навършил 18 години и да имаш открита разплащателна или друга сметка в KBC Банк.

  Често задавани въпроси

  Какво представляват акциите?

  Акциите са ценни книжа, които дават право на собственост върху капитала на дружеството. Купувайки акции на някоя компания, вие ставате собственик на пропорционален дял от нея.
  Акциите носят съответни права на инвеститорите, най-важните от които са право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.
  Акциите се търгуват на борси, където се срещат интересите на пазарните участници или компаниите набират капитал. В света съществуват над 250 борси.

  Какво представляват борсово търгуваните фондове?

  Борсово търгуваните фондове (ETF) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като акции. Те могат да бъдат пасивно или активно управлявани и обикновено следват представянето на даден пазарен измерител или определен икономически сектор. Те предоставят възможност за инвестиране в определена група финансови инструменти при по-ниски разходи в сравнение с покупката на единичните инструменти.

  Какви са рисковете свързани с търговията с тези инструменти?

  Инвестиците в акции обикновено се характеризират с по-висок риск спрямо други финансови инструменти като облигации или сертификати. Основните рискове, за които инвеститорите следва да следят, са:

  • Кредитен риск – това е рискът от фалит или неплатежоспособност на емитента. Тук следва да се отчете, че акционерите са на последно място при удовлетворяване на кредиторите на фалиралата компания. В случай на фалит, инвеститорът може да загуби всички вложени средства.
  • Пазарен риск – риск от промяна в цената на акциите поради неблагоприятни пазарни условия, лоши финансови резултати на дадена компания, лошо представяне на цял икономически сектор, политически риск и други. 
  • Валутен риск – риск от неблагоприятна промяна на курса на валутата, в която са деноминирани ценните книжа, ако тя е различна от местната за инвеститора валута.

  До колко съм защитен като инвеститор?

  В България действа Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, който покрива загуби вследствие на фалит на инвестиционен посредник в размер на до 90% от притежаваните активи, но не повече от 40 000 лв. На компенсация от Фонда подлежат инвеститорите, които са класифицирани като „непрофесионални клиенти“.

  Съобразно действащите законови разпоредби, KBC Банк съхранява ценните книжа на клиентите, отделно от собствените си ценни книжа. В зависимост от вида на ценните книжа, те се съхраняват в Централен Депозитар АД, Българска Народна Банка или чуждестранни депозитари.

  С какви инструменти мога да търгувам?

  KBC Банк предлага търговия с голямо разнообразие от финансови инструменти, в това число акции, борсово търгувани фондове, държавни ценни книжа, корпоративни облигации, структурирани продукти и др.

  Какви са таксите и комисионните, свързани с търговията на ценни книжа?

  Всички такси и комисионни са описани в тарифата на банката, която е достъпна на уебстраницата на KBC Банк.

  Какви стъпки да предприема, за да търгувам с ценни книжа?

  За да търгувате с финансови инструменти чрез KBC Банк, вие следва да станете клиент на банката и да подпишете договор за инвестиционно обслужване.

  Как да купувам и продавам финансови инструменти?

  Поръчки за финансови инструменти се приемат от нашите брокери както по телефон, така и по електронна поща. Поръчка може да се подаде в избрани офиси на банката.

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността. 

  Контакти

  Отдел Продажби на капиталовите пазари

  Брокери инансови инструменти
  Тел.: (+359 2) 91 985 490, (+359 2) 91 985 496

  Началник отдел "Продажби на капиталовите пазари"
  Тел.: (+359 2) 91 985 456

  Офиси на банката

  Посети най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.