Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Търговия със структурирани продукти

  Управлявай свободните си средства чрез иновативни спестовни и инвестиционни продукти

  Сертификатите предоставят възможност за инвестиции в продукти, които дават пълна или условна гаранция върху тяхната номинална стойност, в комбинация с възможност за постигане на доходност над средните пазарни нива по консервативни инвестиционни продукти.

  Можеш да намериш подходящите за теб продукти сред богатата палитра от финансови инструменти, предназначени за всякакъв тип инвеститори и пазарни участници. Сертификатите са инструменти, базирани върху различни видове базови активи. От представянето на базовия актив на всеки сертификат зависи доходността му и/или защитата на номиналната стойност на инвестицията.

  Предимства

  • Пълна или условна защита на главницата

   Ако си консервативно настроен инвеститор и за теб е по-важно да съхраниш своите спестявания, можеш да избереш продукт с пълна защита върху номиналната стойност. Ако склонността ти към поемане на риск надделява, можеш да се насочиш към продукт с условна гаранция на номиналната стойност (вградена бариера), който може да ти донесе по-добра доходност.

  • Възможност за постигане на доходност над текущите пазарни нива

   Повечето сертификати могат да донесат доходност над текущите пазарни нива от консервативни инструменти. Като инвеститор можеш да избираш между фиксирани годишни плащания, доходност спрямо представянето на базовия актив или бонус доходност, платима при падежа на продукта.

  • Богат набор от базови активи

   Можеш да избираш между множество активи, които служат за базов актив. Независимо дали желаеш да имаш експозиция към общопризнати борсови индекси (EURO STOXX 50, S&P 500 и др.), единични акции и кошница от blue chip акции (големи европейски и глобални компании) или суровини (злато, сребро, петрол), винаги ще успееш да намериш подходящия за теб продукт.

  • Срочност, съобразена с инвестиционния ти хоризонт

   С остатъчен срок до падежа от няколко месеца до 8 години, сертификатите са подходящи, както ако си инвеститор с краткосрочен инвестиционен хоризонт, така и за дългосрочно ориентирани пазарни участници.

  • Висока ликвидност

   Сертификатите имат постоянен вторичен пазар и при значителна капиталова печалба или нужда от незабавна ликвидност, можеш да продадеш част или цялата си инвестиция.

  Детайли

  Сертификатите са продукти, подобни на облигациите, при които един емитент поема задължението да изплати номиналната стойност на продукта, плюс потенциална доходност, при изпълнение на предварително определени условия на определена бъдеща дата. 

  Сертификати

  • Свободно прехвърляеми, с възможност за придобиване на първичен пазар и последваща търговия на вторичен пазар.
  • С или без регулярни лихвени плащания.
  • С фиксирано /гарантирано/ или плаващо /несигурно/ плащане на главницата на падеж.
  • Обвързани с представянето на един или няколко базови актива.

  Сертификатите се търгуват като обикновени ценни книжа на базата на поръчки от страна на клиентите. С техните основни характеристики, видове и предимства, можеш да се запознаеш по-подробно в секцията Често задавани въпроси.

  Такси

  Съгласно действащата Тарифа на банката за физически лица.

  Архив

  Тарифа за физически лица

  Тарифа за таксите и комисионите за физически лица за минали периоди.

  Научи повече

  Кандидатстване

  Как да стартирам търговия със сертификати?

  Посети офис на банката и подпиши договор за инвестиционно обслужване, за което е необходима личната ти карта. Търговията със сертификати се осъществява чрез подаване на поръчка по телефон, е-мейл или в наш офис, на базата на предварителна котировка от нашите брокери или дилъри.

  Критерии за кандидатстване

  За да търгуваш с ценни книжа, е необходимо да имаш навършени 18 години и открита разплащателна или друга сметка при KBC Банк.

  Често задавани въпроси

  Какво представляват сертификатите и как мога да търгувам с тях?

  Сертификатите са ценна книга, емитирана под формата на облигация от банки. При тях емитентът поема безусловно задължение за обратно изкупуване на падеж. Съществува възможност за придобиване на първичен пазар и последваща търговия на вторичен регулиран пазар.

  Сертификатите ти дават право на фиксирано или плаващо плащане на главницата на падеж, както и възможност за регулярни лихвени плащания. 

  Какви са основните видове сертификати и от какво зависи дали главницата ми е гарантирана?

  Основните видове сертификати са:

  Гарантирани
  Структурирани продукти, предлагащи гаранция върху вложените средства на падежа на инвестицията. В допълнение, те могат да носят фиксиран или променлив доход на инвеститора през целия срок на инвестицията или на падеж под формата на купонни плащания или участие в представянето на базовия актив.

  Бонус сертификати
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства, но предлагащи частична условна защита. Те обикновено са обвързани с представянето на базовия актив, като има заложена бариера.

  Обратно-конвертируеми облигации
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства. Носят сравнително висок доход под формата на купон, който се изплаща, независимо от представянето на базовия актив. Ако цената на базовия актив е над предварително заложена бариера, на падежа инвеститора получава 100 % от вложените средства. Ако бариерата е достигната и/или цената на базовия актив на падежа е по-ниска от предварително заложена strike цена, инвеститорът получава предварително определен брой ценни книжа от базовия актив (брой = номинална стойност/ strike цена).

  Express сертификати
  Структурирани продукти без гаранция на вложените средства. Обикновено са с по-голям матуритет, но ако базовия актив се търгува над определено ниво на предварително зададени дати за оценка, то продукта бива изкупен обратно на по-висока стойност. Ако базовият актив се котира под съответната стойност, срокът на продукта автоматично се удължава до следващата дата за оценка.

  Какво е базов актив?

  Това е активът, върху който е структуриран сертификатът. За базов актив могат да служат индекси, акции, злато, петрол, облигации и други.

  Какво е „cap”?

  При някои продукти съществува горна граница на реализирана доходност от сертификата. Тя трябва да се има предвид, когато се отчита максималната цена на изкупуване на сертификата.

  Какво е бариера?

  Някои продукти предлагат условен защитен механизъм върху номиналната стойност чрез така наречената бариера. Тя представлява предварително заложено ниво спрямо началната стойност на базовия актив, при достигането на което отпада защитния механизъм на продукта.

  Какви са предимствата при инвестиране в сертификати спрямо алтернативни инвестиционни схеми?

  Основни предимства на сертификатите са високата ликвидност, липсата на такси за управление, пълната или условна гаранция върху главницата, възможност за избор на стратегия за всякакъв вид пазар, висока степен на защита, възможност за получаване на текуща фиксирана доходност и лесен достъп до пазара с минимална сума за инвестиране.

  До колко съм защитен като инвеститор?

  В България действа Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, който покрива загуби вследствие на фалит на инвестиционен посредник в размер до 90% от притежаваните активи, но не повече от 40 000 лева. На компенсация от Фонда подлежат инвеститорите които са класифицирани като „непрофесионални клиенти“.

  Съобразно действащите законови разпоредби, KBC Банк съхранява ценните книжа на клиентите разделени от собствените си ценни книжа. В зависимост от вида на ценните книжа те се съхраняват в Централен Депозитар АД, Българска Народна Банка или чуждестранни депозитари.

  В случай на фалит на емитент, собствениците на облигации се нареждат преди акционерите при удовлетворяване на кредиторите.

  Какви са таксите и комисионните, свързани с търговията на ценни книжа?

  Всички такси и комисионни са описани в тарифата на банката, която е достъпна на уебстраницата на KBC Банк.

  Какви стъпки да предприема, за да търгувам с ценни книжа?

  За да търгувате с финансови инструменти чрез KBC Банк трябва да станете клиент на банката и да подпишете договор за инвестиционно обслужване.

  Как да купувам и продавам финансови инструменти?

  Поръчки за финансови инструменти се приемат от нашите брокери както по телефон, така и по електронна поща. В допълнение, поръчка може да се подаде в избрани офиси на банката.

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността. 

  Контакти

  Отдел Продажби на капиталовите пазари

  Брокери финансови инструменти
  Тел.:(+359 2) 91 985 490, (+359 2) 91 985 496

  Началник отдел "Продажби на капиталовите пазари"
  Тел.:(+359 2) 91 985 456

  Офиси на банката

  Посети най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.