Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

call.center@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

 

Viber Чрез Viber

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща


Малки предприятия

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Бизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 25 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Офиси и банкомати


Корпоративно банкиране

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Обратна връзка

Изпрати твоето мнение


Човешки ресурси

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Връзки с обществеността

Е-мейлpress.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Още контакти

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

   

  Правила за провеждане на томбола

  Правила за провеждане на Томбола на Кей Би Си Банк България ЕАД с предметни награди за съществуващи клиенти – физически лица, притежатели на кредитна карта Visa Classic:

  I. Организатор на томболата

  "Кей Би Си Банк България" ЕАД (с предходно наименование "Райфайзенбанк (България)" ЕАД), със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Никола Вапцаров" 55, Експо 2000, район Лозенец, вписана в търговския регистър с ЕИК 831558413, наричана по-долу за краткост "Банката". Томболата се организира със съгласието и съдействието на Visa Inc.

  II. Период на провеждане на томболата

  Томболата се провежда на територията на Република България в периода 01.11.2022 – 31.12.2022 год. включително.

  III. Участници в томболата

  1. Предварително селектирани съществуващи клиенти на "Кей Би Си Банк България" ЕАД – пълнолетни физически лица, притежатели на основни и/или допълнителни кредитни карти Visa Classic, издадена преди 01.11.2022 год. от Банката, наричани по-долу за краткост "Клиент/и" или "Участник/ци", участват автоматично в томбола с предметни награди. За участието си в томболата клиентите ще  получат уведомление (съобщение) в мобилното приложение KBC Mobile Bulgaria или онлайн банкирането на KBC Online Bulgaria, по email, viber, смс или друг вид нотификация в периода 01.11.2022 – 31.12.2022 год.

  Условия за участие в тегленето на наградите, които следва да са изпълнени едновременно:

  • Клиентът да е направил минимум 10 плащания с кредитна карта Visa Classic, издадена от Банката преди 01.11.2022 год., на ПОС терминал или онлайн; "плащания" следва да се разбира всяко плащане, направено с кредитна карта Visa Classic на ПОС терминал при търговец или всяка покупка с кредитна карта Visa Classic, направена в Интернет; теглене на суми на АТМ или ПОС устройства, както и бързи преводи от карта към карта (т.нар. P2P (Peer to Peer)), не се приемат за плащане по смисъла на настоящите Правила;
  • Не се изисква минимална стойност на плащането;
  • Към датата на теглене на печелившите клиенти, кредитната карта Visa Classic да не е закрита или да не бъде в процес на закриване.

  В томболата нямат право да участват служители на "Кей Би Си Банк България" ЕАД и свързаните й дружества, както и членовете на техните семейства (съпруг/а, партньор на семейни начала, деца, родители, брат/сестра), както и лица, които към началото на провеждане на томболата не са навършили 18 години.

  2. В случай, че клиент не желае автоматично да бъде включен за участие в томболата, може да заяви своя отказ от участие във всеки един момент във всеки офис на Банката или чрез обаждане в Call Center на следния телефон 0700 10 000 за абонати на Vivacom, 17 21 за абонати на A1 и Yettel и (+ 359 2) 962 41 02 за връзка от чужбина.

  IV. Награден фонд

  1. До 14 календарни дни след края на томболата ще се изтеглят 60 печеливши клиенти и 10 резервни печеливши клиенти на Кей Би Си Банк България ЕАД. Общият награден фонд в рамките на Томболата се състои от 10 мобилни телефона и 50 комплекта слушалки.

  V. Определяне на печелившите участници и теглене на наградите

  1. Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез теглене, което ще се проведе до 14 календарни дни след края на томболата в присъствието на нотариус, ангажиран от Банката за удостоверяване случайността на избора. Тегленето се осъществява посредством софтуер, който ще изтегли печелившите по клиентски номер или друг уникален номер, присвоен на клиента от Банката. След като бъдат изтеглени 60 печеливши клиента, ще бъдат изтеглени и 10 допълнителни/резервни печеливши участника, които ще бъдат резерви в случай, че участник се откаже от участието си в томболата или по друга причина не може да получи наградата си съгласно настоящите Правила (напр. не бъде открит/а на предоставения адрес; не може да бъде уведомен/а, че е спечелил награда; поради закриване на картата към датата на тегленето и пр.).
  2. Общият брой на изтеглените клиенти по т.1 ще бъде 70 (седемдесет), от които 60 печеливши и 10 резерви. Банката съставя протокол с изтеглените печеливши и резервни печеливши клиенти.
  3. В тегленето участват съществуващи клиенти на Банката – пълнолетни физически лица, които са притежатели на кредитна карта Visa Classic, издадена от Кей Би Си Банк България ЕАД до 01.11.2022 год., направили са минимум 10 плащания с кредитна карта Visa Classic на ПОС терминал или онлайн покупки за всеки календарен месец в периода 01.11.2022 – 31.12.2022 год. Към датата на теглене на печелившите, клиентите не трябва да са закрили кредитната си карта или картата да е в процес на закриване.
  4. Един участник /клиент/ има право да участва в Томболата само веднъж с една кредитна карта Visa Classic, издадена от Кей Би Си Банк България ЕАД. Заместването на печеливш участник с резервен се извършва по хронологичния ред на изтеглянето на резервните участници
  5. Един Участник в Томболата може да спечели само една предметна награда. Предметната награда не може да бъде заменяна с паричния й еквивалент или с друга предметна награда. Замяна е допустима само в случай че при предоставянето й се установят видими дефекти или повреди, които не се дължат на виновно поведение от страна на Клиента. В този случай Банката заменя паричната награда с такава от същия вид.
  6. Томболата се извършва изключително с автоматизирани средства. С оглед необходимостта да се гарантира случайност на определянето на печелившите не е възможно да се включи човешка намеса.

  VI. Уведомяване и предоставяне на наградите

  1. Печелившите участници ще бъдат уведомени от Кей Би Си Банк България ЕАД, че са спечелили награда в срок до 7 календарни дни след приключване на тегленето, а предметните награди ще бъдат изпращани на печелившите до адрес за кореспонденция, потвърден от печелившия участник по телефона. След приключване на тегленето, наградите ще бъдат изпратени на печелившите клиенти в срок до 31.01.2023 год. чрез куриерска фирма.
  2. Печелившите участници се уведомяват, че са били изтеглени в проведената томбола и са спечелили предметна награда, от Банката на телефон и/или e-mail, посочен от тях в договора за издаване и ползване на кредитна карта Visa Classic. Уведомяването се осъществява в срок от 7 календарни дни след тегленето. Протоколът с печелившите и резервните участници се съставя от Банката и не подлежи на публикуване. Като първи канал за уведомяване на печелившите участници се използва телефонът. В случай, че Банката не успее да се свърже със спечелилия Клиент в рамките на три последователни опита, извършени в три последователни дни, Банката изпраща e-mail на съответния печеливш участник. За да се счита уведомлението по имейл за получено не се изисква потвърждаване на получаването. Електронното съобщение се счита за получено с постъпването му в посочената от клиента информационна система. В случай, че Банката не получи отговор на изпратения e- mail в рамките на три работни дни от датата на изпращане на уведомителния имейл, за печеливш се обявява резервният Участник.
  3. В срок до 31.01.2023 год., предметните награди се изпращат чрез куриерска фирма на печелившите участници на предоставения от тях адрес в страната. При получаването на награда, самоличността на спечелилия се удостоверява с представяне на валиден личен документ. Куриерът посещава адреса на спечелил клиент до 3 пъти, като наградата се връчва само лично на печеливш участник. Наградата не може да бъде предоставена на пълномощник или член на семейството. 
  4. Ако към датата на тегленето на томболата печеливш Участник е закрил кредитната си карта Visa Classic или по друга причина не може да получи спечелената награда, за печеливш се обявява първият резервен Участник. Например, ако след тегленето се установи, че спечелилият участник не може да получи наградата си поради закриване на картата, отказ от участие, отсъствие от обявения адрес за връчване на наградата и пр., то предметната награда се печели от първия резервен участник. По отношение на резервния участник, определен за печеливш по реда по-горе, се прилагат същите правила по настоящия раздел за уведомяване и изпращане на предметната награда, както за печелившите участници. В случай, че и резервният печеливш е закрил картата си или по друга причина не може да получи наградата, съгласно настоящите Правила, за печеливш се обявява вторият резервен Участник и т.н.
  5. В случай, че спечелил участник, след като е бил изтеглен, се откаже изрично от предметната си награда, за печеливш се обявява първият резервен участник, изтеглен в томболата. Прилагат се съответно процедурите и правилата, описани по-горе в настоящия раздел за уведомяване и изпращане на наградата на резервния участник, в това число и правилата относно спечелилите участници.

  VII. Права и отговорности

  1.1. Организаторът Кей Би Си Банк България ЕАД не носи отговорност в случай, че клиент не може да вземе участие в томболата, както и за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на едно от следните или подобни обстоятелства: наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана, поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или правни пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител; и при невъзможност наградата да бъде предоставена или клиентът да вземе участие в томболата, поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства извън контрола на Банката, в това число предоставяни от трети лица услуги извън контрола на Кей Би Си Банк България ЕАД. Кей Би Си Банк България ЕАД не носи отговорност за качеството на предметните награди и при установени техни скрити дефекти.
  1.2. Кей Би Си Банк България ЕАД не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се получи награда, в случай, че предоставената от печеливш или резервен участник информация за адрес е непълна, невярна или подвеждаща.
  1.3. Банката не носи отговорност в случаи на невъзможност за осъществяване на участие в Кампанията и регистрация за участие в томболата поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора и Кей Би Си Банк България ЕАД. Банката не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в томболата.
  1.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране участието в томболата и злоупотреби, водещи до нарушаване на настоящите Правила - напр. опити за получаване на повече от една награда, за участие с повече от една карта Visa Classic, за манипулиране на необходимия брой трансакции, за заобикаляне на правилата относно участие в томболата на членове на семействата на служители, за връчване на наградите и други подобни. Всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние ще бъдат санкционирани от Банката с дисквалифициране на съответния участник, включително на етап получаване на награда, като в този случай Банката не е длъжна да мотивира дисквалификацията.
  1.5. Банката има правото да прекрати възможността за участие в томболата на участник, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други обстоятелства, налагащи прекратяване на томболата. В тези случаи Банката не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяването.

  2. По отношение на деклариране и плащане на данък върху паричната награда се прилага действащото в България данъчно законодателство.

  VIII. Заменяне и преотстъпване на награди

  1. Всички предметни награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

  IX. Защита на личните данни

  1. Томболата се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни. Кей Би Си Банк България ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в томболата, единствено за следните цели, свързани с провеждането на томболата: автоматично участие на клиентите в томболата, определяне на печелившите и резервни Участници, изпращане на предметни награди и уреждане на евентуални бъдещи спорове/претенции на Участници или трети лица във връзка с участието в или провеждането на томболата. Кей Би Си Банк България ЕАД декларира и гарантира, че в рамките на обработването на личните данни на Участниците за целите на настоящата томбола, личните им данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Обработването на данните за целите на томболата се извършва в указания в т.3. по-долу срок. Банката ще продължи да обработва личните данни на клиентите за други легитимни цели, извън посочените в настоящите Правила, на база съответните основания за това (напр. с оглед съществуващи договорни отношения между банката и клиента).

  2. С настоящото Банката информира всички участници в томболата, че:

  2.1. Личните им данни, а именно: две имена, телефон/имейл, адрес за кореспонденция, ще бъдат събрани, съхранени и обработвани от Банката в качеството й на администратор за целите на автоматично участие на клиентите в томболата, определяне на печелившите и резервни участници в томболата, изпращането на предметните награди и уреждането на последващи спорове/претенции от участници в томболата или трети лица във връзка с провеждане на томболата.

  3. Личните данни на всички участници, в това число печеливши и резервни, ще бъдат съхранявани в база данни на Банката за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата, на която раздаването на наградите е приключило. Данните се съхраняват за указания срок с оглед уреждане на евентуални бъдещи претенции на участниците или трети лица във връзка с томболата. След изтичането на срока за съхранение за целите на провеждане на настоящата томбола, данните за изтеглените печеливши и резервни участници ще бъдат изтрити от Банката,. Всеки Участник има всички права, уредени и гарантирани по Общия регламент относно защитата на данните. Повече информация относно обработване на личните данни от страна на банката могат да бъдат намерени тук.

  4. След изтичане на 6-месечния срок по предходната точка, базата с лични данни на участниците в томболата ще бъде заличена от администратора, освен ако за съхраняване на данните не е налице друго правно основание.

  5. Предоставянето на посочените лични данни е необходимо условие за участие в томболата, съответно – получаване на наградата. При отказ за предоставяне на личните данни участникът няма да има възможност да получи наградата си.

  X. Други

  Участниците в томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила. Всички заинтересувани лица могат да получат информация и консултация чрез изпращане на запитване на: (call.center@kbcbank.bg). Банката си запазва правото по всяко време да променя или допълва настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.rbb.bg/bg/individualni-klienti/produkti-uslugi/karti/promocii-karti/pravila-za-tombola-kreditna-karta-visa-classic/.

  Спорове между Организатора Кей Би Си Банк България ЕАД и участниците или трети лица се решават чрез преговори и постигане на взаимна договореност между страните. При невъзможност за постигане на такава, спорът може да бъде отнесен за решаване към компетентния български съд.

  За неуредените в настоящите Правила въпроси се прилагат нормите на действащото българско законодателство.

  Настоящите Правила влизат в сила от 01.11.2022 год.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.