Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Вярваме в избора на твоята младост. Ние сме теб, когато учиш, пътуваш, развиваш се и чертаеш пътя към своя нов живот.

  Вземи студентски кредит при изгодни условия и планирай смело бъдещето си. 

  Предимства

  • Атрактивна фиксирана лихва

   Получаваш 6.25 % фиксирана годишна лихва за целия срок на кредита.

  • Без други такси

   Без такси, комисиони или други разходи по отпускане, управление и предсрочно погасяване.

  • Гратисен период

   Гратисен период за целия срок на обучението - без плащания по главница и лихва за този срок.

  • Срок на погасяване

   Изплащаш до 10 години след изтичане на гратисния срок.

  Детайли

  Параметри на кредита
  Валута BGN
  Срок 10 год. след изтичане на гратисния период

  Размер

  При кредит за обучение
  Максималният размер на кредита се формира от сбора от дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента/докторанта, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

  При кредит за издръжка на дете
  Максималният размер се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя.

  Гратисен период

  Периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен.

  Съответно от датата, на която изтича определения срок на докторантурата.

  По време на гратисния период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита.

  Начислената лихва по време на гратисния период се капитализира на годишна база.

  Такси и комисиони

  Без такси и комисиони, свързани с отпускането и управлението на кредита.

  Без такса при предсрочно погасяване.

  Метод на погасяване

  На равни (анюитетни) вноски – след изтичане на гратисния период.

  Студентският кредит ти осигурява спокойствие

  • Заплащане на таксите

   Можеш да заплатиш таксите за обучение, съгласно учебния план на съответната специалност. Усвояването на средствата за заплащане на такса за обучение се осъществява чрез превод по сметка на висшето училище.

  • Получаване на средствата

   Можеш да получиш средства за издръжка при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Кредитът за издръжка се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители - само от единия от тях.

  Кандидатстване

  Посети най-близкия офис на банката 

  Критерии за кандидатстване

  • Ако си студент и докторант, български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейски съюз, друга държава от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или Конфедерация Швейцария, обучаващ се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър или образователна и научна степен доктор, в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация в България.
  • Ако си студент, който няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен, не си прекъснал обучението си, освен в предвидените в Закона случаи.
  • Ако си на не повече от 35 години при кандидатстване на кредита.
  • Имаш право да кандидатстваш за един или няколко вида кредит, ако си студент/докторант.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.