Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID)

  MiFID I

  От 01.11.2007 г. в Европейския съюз влезе в сила Директива за пазарите на финансови инструменти /MiFID/, чиято цел е хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността. Повишената активност от страна на все по-широк кръг инвеститори на финансовите пазари и предлагането на тези пазари на все по-сложни и разнородни финансови инструменти и услуги налага създаването на новата регулаторна рамка. Целта и е да гарантира висока степен на защита за инвеститорите и възможност за инвестиционните посредници да предоставят инвестиционни услуги в цялата Европейска общност, разглеждана като единен пазар.

  България, в качеството си на държава-членка на съюза, въвежда изискванията на Директива за пазарите на финансови инструменти /MiFID/ в местната нормативна уредба, чрез приемането на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, които, както и MiFID, влязоха в сила от 01.11.2007 г.

  MIFID II и MIFIR

  Считано от 3.01.2018 г. влизат в сила промени на европейското законодателство в областта на финансовите пазари, Директива 2014/65/ЕС и Регламент N 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и делегираните регламенти по прилагането им.

  Промяната в нормативната уредба е продиктувана от развитието на финансовите пазари и кризата от 2008 г., които показаха необходимостта от подсилване на рамката за регулиране на пазарите и финансовите инструменти, включително когато търговията на такива пазари се извършва извънборсово. Целта е увеличаване на прозрачността, по-добра защита на инвеститорите и укрепване на доверието във финансовите пазари в Европейския съюз (EС). За постигане на по-добра защита на клиента е предвидено въвеждане на изисквания, свързани с процеса на управление на продукти, определяне на целеви пазар за предлаганите продукти и извършване на оценка за принадлежност на клиентите към този пазар, изготвяне на основни информационни документи за определена група продукти, прозрачност на разходи преди и след сключване на съответните сделки и други.

  Делегиран регламент (ЕС) 2017/575

  Архив

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.10.2022 до 31.12.2022

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.07.2022 до 30.09.2022

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.04.2022 до 30.06.2022

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.01.2022 до 31.03.2022

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.10.2021 до 31.12.2021

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.07.2021 до 30.09.2021

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.04.2021 до 30.06.2021

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.01.2021 до 31.03.2021

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.10.2020 до 31.12.2020

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.07.2020 до 30.09.2020

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.04.2020 до 30.06.2020

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.01.2020 до 31.03.2020

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.10.2019 до 31.12.2019

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.07.2019 до 30.09.2019

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.04.2019 до 30.06.2019

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.01.2019 до 31.03.2019

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.10.2018 до 31.12.2018

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.07.2018 до 30.09.2018

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 01.04.2018 до 30.06.2018

  Информация по Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 от 31.01.2018 до 31.03.2018

  Делегиран регламент (ЕС) 2017/576

  Информация по чл. 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение на клиентски нареждания и постигнатото качество на изпълнение.

  Публикацията в прикачените файлове е свързана с нормативно установени задължения за оповестяване на информация съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията от 8 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение. Кей Би Си Банк България ЕАД, в качеството си на инвестиционен посредник, публикува информация за водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти. Информацията за водещите пет места на изпълнение представя данни за клиенти на дребно (непрофесионални клиенти) и за професионални клиенти.

  Архив

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.