Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за физически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Информация за IBAN

  Какво е IBAN

  Международният номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN) е номер на сметка на банков клиент, съставен в съответствие с международен стандарт ISO 13616. До януари 2006 г. IBAN е въведен в 42 страни. Всички страни–членки на Европейския съюз използват IBAN стандарта. Всяка страна, въвела IBAN стандарта, определя специфична форма и дължина на банковите сметки.

  Какво представлява IBAN в България

  Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба №13 на Българската народна банка. Той представлява последователност от 22 знака – букви и цифри. IBAN номер се генерира за всяка банкова сметка на клиент само от банката, която го обслужва. От 5 юни 2006 г. всички плащания в страната и тези към чужбина се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат. Тези сметки се разпознават от всяка банка в Европейския съюз и в страните, възприели IBAN стандарта.

  Цел на въвеждането на IBAN в България

  IBAN улеснява обработката на плащанията и намалява броя на неточно извършените преводи. IBAN подобрява ефективността, бързината и качеството на извършваните местни и международни преводи при по-голяма степен на сигурност. IBAN увеличава точността на предоставяната информация и улеснява потребителите при извършване и получаване на плащания.

  При приемане на нареждане за местен превод и превод към страна, въвела IBAN стандарта, с помощта на контролното число, банката проверява коректността на посочените номера на сметките на наредителя и получателя (дори когато получателят е клиент на друга банка). Рискът от забавяне или отхвърляне на плащане поради неточности ще бъде намален, тъй като сметките на получателите ще бъдат заверявани само чрез използване на IBAN.

  Структура на IBAN в България

  Използваният в България IBAN се състои от следните елементи с обща дължина 22 знака:

  1. Код на държавата: BG
  2. Контролно число: Състои се от двe цифри. То служи за проверка на коректността на въведената IBAN сметка
  3. Основен номер на банковата сметка (BBAN) - Състои от 18 знака (букви и цифри) и включва:
   • Код на банката, състоящ се от 8 знака:
    • Идентификатор на банката - 4 знака (букви), които са първите 4 знака от международния банков идентификационен код на банката (BIC код).
    • Идентификатор на банковата адресируема единица (БАЕ – клон или офис на банката) - 4 знака (цифри), които я идентифицират в рамките на банката.
   • Останалите десет знака (цифри и букви) се определят от всяка банка.

  Знаците, използвани в структурата на IBAN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z). В електронна форма IBAN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях. На хартия IBAN се изписва като последователност от 22 знака, разделени от ляво на дясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група е непълна.

  Контакти и съдействие

  Българската народна банка

  Подробна информация за IBAN в сайта на Българската народна банка, раздел Платежна система.

  Офиси на банката

  Повече информация за IBAN в офисите на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.