Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

  На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

  Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

  Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

  На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

  Специален символ до логото на ОББ

  Този символ обозначава физическите и дигиталните точки на обслужване на клиенти на досегашната KBC Банк България до приключване на процеса по обединяване на двете банки.

  Често задавани въпроси и отговори

  Какво се променя за мен?

  В резултат на настъпилото правно обединение не настъпват промени по използваните от вас продукти и услуги. Същевременно, като клиентски ориентирана банка, постоянно развиваме нашите продукти и услуги, за да отговорим на нуждите ви, като това води до съответни промени в тарифите и общите условия, съобразени със законовите изисквания.

  Като първа стъпка можете да теглите от банкоматите на ОББ и досегашната КВС Банк България при идентични условия. Също така, плащанията между ОББ и досегашната КВС Банк ще бъдат третирани като вътрешнобанкови.

  Скоро предстои ребрандиране на клоновата мрежа, корпоративния сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България. Те ще са с името на ОББ, но ще са обозначени със специален знак:ОББ

  Продължаваме да обслужваме клиентите на ОББ и досегашната КВС Банк България по същия начин и според най-високите стандарти, като се стремим да предлагаме качествени и иновативни продукти и услуги. Както винаги, за нас клиентът е в центъра и се стремим да бъдем негов доверен партньор във всеки етап от живота му.

  Ще се променят ли условията по продуктите и услугите?

  Като клиентски ориентирана банка, постоянно развиваме нашите продукти и услуги, за да отговорим на нуждите ви, като това води до съответни промени в тарифите и общите условия, съобразени със законовите изисквания.

  Ще ви информираме своевременно при бъдещите промени, така че да имате достатъчно време да се подготвите.

  Променя ли се IBAN на сметката ми?

  На този етап IBAN-ите на сметките остават непроменени.

  Трябва ли да поискам преиздаване на картата си?

  Не е необходимо да искате преиздаване на картата си. Може да продължите да я използвате до срока на валидност, отбелязан на нея.

  Ще има ли промяна за моя кредит?

  Не. Вашите отношения с банката по повод ползваните кредитни продукти продължават в съответствие със сключения договор. Можете да продължите да погасявате вашите задължения, както до момента.

  Какво ще стане с моите спестявания?

  Условията остават непроменени. Ние сме част от голяма международна група и сигурността на средствата на нашите клиенти продължава да бъде наш приоритет.

  Ще се промени ли обслужващият ме офис?

  Можете да продължите да се обслужвате в предпочитания от вас офис, както и досега. Клоновата мрежа на досегашната КВС Банк България ще бъде обозначена със специален символ до логото на ОББ. Постепенно клиентите ще могат да ползват повече локации, за което ще ви информираме допълнително.

  Променя ли се номерът на Контактния център

  Номерът на Контактния център ще бъде този на ОББ - 0700 11717, *7171 (за абонати на мобилни оператори), но ще продължим да ви обслужваме на всички досега използвани телефонни номера. Ще ви информираме допълнително при бъдещи промени.

  Ще се променят ли сайтовете на ОББ и досегашната КВС Банк България?

  Сайтът на досегашната КВС Банк ще запази интернет адреса си www.kbcbank.bg. Той ще носи името на новата обединена банка, но съдържанието ще бъде обозначено със знак, който да го отличава от сайта на ОББ:ОББ

  Сайтът на ОББ www.ubb.bg няма да претърпи съществени промени.

  Какви промени ще има в мобилните апликации и трябва ли да ги инсталирам наново?

  Можете да продължите да ползвате мобилните апликации (мобилно банкиране, дигитални портфейли, мобилен ПОС и др.) както и досега. Не е необходимо да ги инсталирате наново. Мобилните приложения на досегашната КВС Банк България запазват името си, като единствено екраните в тях ще бъдат обозначени със специален знак, който да ги отличава от апликациите на ОББ:ОББ

  Мобилните приложения на ОББ няма да претърпят промени.

  Допълнителна информация за продукти и услуги за индивидуални и бизнес клиенти.

  Общи въпроси

  1. Отношенията ми с банката и/или останалите компании в Групата КВС като клиент продължават ли да бъдат в сила?

  Обединението на двете банки и промяната на юридическото лице, с което сте сключили договор не води до непосредствени промени в обслужването. Ще продължим да предоставяме услуги, със стремеж към отлично качество, каквито са и очакванията на нашите клиенти.


  2. Променят ли се условията на продуктите, които ползвам в банката?

  Като клиентски ориентирана банка, постоянно развиваме нашите продукти и услуги, за да отговорим на нуждите ви, като това води до съответни промени в тарифите и общите условия, съобразени със законовите изисквания.

  Ще ви информираме своевременно при бъдещите промени, така, че да имате достатъчно време да се подготвите.


  3. Необходимо ли e да подпиша повторно договора си с банката?

  Не е необходимо да предприемате никакви действия. Нашите отношения продължават в съответствие със сключените договори.


  4. Трябва ли да предприема нещо, за да продължа да използвам своите банкова сметка, карта, IBAN и дигитални услуги, както досега?

  Трябва ли да предприема нещо, за да продължа да използвам своите банкова сметка, карта, IBAN, мобилно банкиране, онлайн банкиране, дигитален портфейл, както досега?

  Не, не е необходимо да предприемате никакви действия. Използваните от вас продукти и услуги, включително IBAN, банкова сметка, карта и т.н. се запазват. Ще ви информираме за бъдещи промени, така че да разполагате с достатъчно време, за да се запознаете и подготвите за тях. 

  Процесът на интеграцията на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му, клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ. 

  Както до сега, така и занапред ще продължим да ви предоставяме висококачествени услуги.


  5. Трябва ли да преинсталирам мобилното банкиране и дигиталния си портфейл?

  Не, не е необходимо да преинсталирате мобилното банкиране или дигиталния си портфейл.


  6. Трябва ли да заявя преиздаване на картата си?

  Не, не е необходимо да предприемате действия по преиздаване на своята карта. Можете да използвате същата пластика до изтичането на срока на валидност, отбелязан на нея.


  7. Ще се промени ли обслужващият ме офис?

  На този етап можете да продължите да бъдете обслужвани в офиса, в който се обслужвате и сега. Клоновата мрежа на досегашната КВС Банк ще бъде обозначена със специален символ до логото на ОББ. 

  Ако има промяна в обслужващия ви офис, ще ви уведомим своевременно за локацията, която поема вашето обслужване.


  8. Ще може ли клиенти на ОББ да бъдат обслужвани в клон на KBC Банк, и обратно? Как ще бъде осъществявано обслужването на клиентите на други дружества от групата?

  На този етап клиентите на ОББ и досегашната КВС Банк могат да бъдат обслужвани в офисите, в които и до момента са били обслужвани. Постепенно клиентите ще могат да ползват и повече локации, за което ще ви уведомяваме допълнително.


  9. Какви ще са условията при преводи между сметки на ОББ и досегашната КВС Банк и обратно?

  Операциите между досегашните две банки ще се третират като вътрешнобанкови и няма да се начисляват допълнителни такси за превод между двете банки. Също така, няма да се начисляват допълнителни такси за теглене от банкомат на друга банка при теглене от банкомат на ОББ от клиенти на досегашната КВС Банк и обратно.


  10. Ще се промени ли номерът на Контактния център?

  Номерът на Контактния център ще бъде този на ОББ - 0700 1 17 17, *7171 (за абонати на мобилни оператори), но ще продължим да ви обслужваме на всички досега използвани телефонни номера. Ще ви информираме допълнително при бъдещи промени.


  11. Имам преференциални условия като клиент. Продължават ли да бъдат валидни?

  Преференциите, които са ви били предложени до момента и от които сте се възползвали, продължават да бъдат валидни за срока и при условията, при които са били предоставени. Те не се променят вследствие на обединението на двете банки.


  12. Ще се промени ли служителят, към когото се обръщам като лице за контакт?

  Можете да продължите да се обръщате към служителя/служителите, с които сте осъществявали контакт и до момента.


  13. Ще се промени ли сайтът на досегашната Кей Би Си Банк България?

  Сайтът на досегашната КВС Банк България ще отрази промените, свързани с вливането й в ОББ – той ще бъде с логото на ОББ, но ще бъде обозначен по специален начин. Домейнът засега ще остане същият – kbcbank.bg. Сайтът на ОББ остава същият.


  14. Очакват ли се в бъдеще промени в сметки, продукти, услуги заради обединението?

  Като клиентски ориентирана банка, постоянно развиваме нашите продукти и услуги, за да отговорим на нуждите ви, като това води до съответни промени в тарифите и общите условия, съобразени със законовите изисквания.

  Кредитни продукти и услуги

  15. Променят ли се условията по ползвания от мен кредит?

  Вашите отношения с обединената банка по повод ползваните кредитни продукти и услуги продължават в съответствие със сключения договор. Можете да продължите да погасявате задълженията си както досега.


  16. Одобрението на кредит, което получих преди обединението валидно ли е?

  Ако сте получили одобрение по кредит, за който все още не сте сключили договор към момента на промяната, одобрението остава в сила за срока и при условията, съгласувани преди обединението.


  17. Какво става с искането ми за кредит, което в момента се разглежда? Кой в крайна сметка ще подпише договора с мен?

  Искането ви за кредит ще бъде разгледано в съответствие с установените правила и процеси. В случай на одобрение ще имате възможност да сключите договор. В договора за кредит банката ще бъде идентифицирана с новото си име.


  18. До кога трябва да приема предложението, получено от банката?

  В случай, че сте получили оферта за кредит, можете да се възползвате от нея в указания в офертата срок.


  19. Променят ли се условията и таксите на продуктите, които ползвам в банката?

  В резултат на настъпилото правно обединение не настъпват промени по използваните от вас продукти и услуги.

  Бъдещи промени по условията или таксите на предлаганите продукти и услуги ще продължат да бъдат извършвани, както и досега, при пълно съответствие с изискванията на действащото законодателство и с оглед на сключените договорености между банката и нейните клиенти.

  Спестовни продукти и услуги

  20. Какво ще стане с моите спестявания?

  Ние сме част от голяма международна група и сигурността на средствата на нашите клиенти продължава да бъде наш приоритет.


  21. Променят ли се условията по моите спестявания?

  Като клиентски ориентирана банка, постоянно развиваме нашите продукти и услуги, за да отговорим на нуждите ви, като това води до съответни промени в тарифите и общите условия, съобразени със законовите изисквания.


  22. Имам спестявания в двете банки. Каква ще бъде гарантираната сума от Фонда за гарантиране на влоговете?

  Влоговете в досегашната КВС Банк и ОББ се гарантират поотделно за всяка една от тях за срок от шест месеца, считано от датата на вливането на KBC Банк в ОББ АД (10.04.2023 г.). След изтичане на този срок, влоговете се сумират и се гарантират до общ размер от 196 000 лв. За вложителите (dif.bg)


  23. Има ли промяна във фондовете, дялове от които са част от моя инвестиционен портфейл?

  Фондовете на КВС Управление на инвестиции (преди Райфайзен Асет Мениджмънт) са в процес на обединение с фондовете на КВС Асет Мениджмънт, НВ. (ОББ Асет Мениджмънт) Можете да получите повече информация от управляващото дружество.


  24. Към кого мога да се обърна при въпрос, свързан с моите инвестиции?

  Можете да продължите да се обръщате към служителя/служителите, с които сте осъществявали контакт и до момента.

  Застрахователни продукти и услуги

  25. Променят ли се условията и начина на обслужване по сключената от мен застраховка?

  Текущите условия по сключената от вас застраховка не се променят.


  26. Клиент съм на досегашната КВС Банк, мога ли да се възползвам от продуктите на ДЗИ и ОББ Пенсионно осигуряване?

  Да, вече можете да се възползвате от тези продукти и в клоновата мрежа на досегашната КВС Банк.

  Специално за бизнес клиенти

  27. Променят ли се условията на продуктите, които ползвам в банката?

  Като клиентски ориентирана банка, постоянно развиваме нашите продукти и услуги, за да отговорим на нуждите ви, като това води до съответни промени в тарифите и общите условия, съобразени със законовите изисквания.

  При бъдещи промени ще ви информираме навреме, за да можете да се подготвите и планирате бизнес активностите си. Обръщайте се към вашия мениджър обслужване на клиенти за всяка информация, от която имате нужда.


  28. Как ще се отрази обединението и вливането на КВС Банк в ОББ върху мен като бизнес клиент?

  Промяната няма да се отрази на взаимоотношенията ни с вас като клиент. Ще ви информираме предварително за бъдещите промени, за да имате достатъчно време да планирате дейността си. Удовлетвореността на нашите клиенти продължава да бъде от първостепенно значение за нас.


  29. Какво ще стане с обезпеченията и със застраховките при ползван кредит?

  Договорните ви отношения с нас остават непроменени вследствие на обединението, включително сключените застраховки и обезпечения.


  30. Ще се промени ли лицето ми за контакт/рилейншъншип мениджъра с банката?

  Можете да продължите да се обръщате към служителя/служителите, с които сте осъществявали контакт и до момента.

  Контакти и съдействие

  Контактен център

  0700 1 17 17 (национална линия)
  *7171 (за абонати на мобилни опертори)

  +3592 483 1717 (за връзка от чужбина)

  Е-мейл: info@ubb.bg

  Централа

  Обединена българска банка АД

  бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

  Полезнa информация

  Съвети за сигурност

  ubb.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.