Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Ние като ваш партньор, целим пълна прозрачност, достъпност, предоставяне на разбираема за вас информация и високо качество на продуктите, услугите и обслужването! За нас е важно не само какво сме направили по време на обслужването ви, но и как сме ви накарали да се почувствате!

  Вашето мнение, препоръка и обратна връзка са изключително важни за нас!

  Благодарим ви, че ни помагате да бъдем все по-добри!

  Как да подадете обратна връзка

  Бихте могли да изпратите вашата обратна връзка, препоръка, оплакване, похвала, като използвате най-удобния за вас канал, а именно:

  Онлайн форми за обратна връзка

  Чрез обаждане на телефоните на Контактен център

  • 0700 10 000 (Vivacom)
  • 17 21 (A1 и Yettel)

  Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.

  На електронен адрес или чрез писмо

  На електронен адрес: complaints@kbcbank.bg

  Чрез писмо на адрес:

  гр. София 1407, район Лозенец
  бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000

  По изключение и в случаите, които не предлагат ползване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и банкова тайна по ЗПК. В останалите случаи, писмото/ е-мeйлът/електронното съобщение е необходимо да бъде депозирано лично в офис на банката.

  В банков офис

  Анкети за обратна връзка

  Анкета за Контактен център

  Споделете вашите впечатления за качеството на обслужване на телефоните на Контактния център.

  Споделете вашето мнение

  Процедура по разглеждане на сигнал

  Разглеждане на сигнал

  Подадената от вас обратна връзка ще бъде детайлно разгледана от екип специалисти в Сектор Жалби на Отдел Качество на обслужване. Ще получите автоматична обратна връзка от нас за това, че случаят ви се разглежда, в момента на регистрирането му в системите на банката.

  Време за отговор

  Всички подадени до банката оплаквания ще бъдат разгледани във възможно най-кратък срок и не по-късно от 30 дни от получаване на сигнала.

  Оплаквания по смисъла на Кодекса за застраховане ще бъдат обработвани до 3 дни.

  Уведомления по смисъла на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (AIMFD), както оплаквания и сигнали във връзка с Банкова услуга от списъка в Приложение 1 на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (CRD) или Услуга за управление на колективно портфолио в рамките Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (UCITS), ще се разглеждат в рамките на 10 дни.

  Възражения и спорове

  В случай че по някаква причина не сме успели да отговорим на вашия сигнал съобразно вашите очаквания, можете да отнесете спора до по-горна инстанция, а именно Комисия за защита на потребителите, Помирителна Комисия за платежни спорове, Комисия за финансов надзор, Българска Народна Банка и др.

  В случай че вашето обичайно местопребиваване е в друга държава-членка на ЕС, бихте могли да се свържете с мрежата за извънсъдебно разглеждане на презгранични финансови спорове между потребители и доставчици на финансови услуги "ФИН-НЕТ", за да получите контакт на съответния орган за извънсъдебно разрешаване на спорове във вашата държава.

  Важна информация

  Сигурността ти е от първостепенно значение за нас. Затова ти даваме няколко основни съвета, за да банкираш дигитално сигурно и без притеснения.

  Сигурност

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.