Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Небанкови финансови институции

  KBC Банк е сред предпочитаните партньори за небанковите финансови институции с растящ брой обслужвани застрахователни и пенсионноосигурителни компании, управляващи дружества, инвестиционни посредници, лизингови и факторингови компании, обменни бюра и други.

  Предимства

  • KBC Банк разполага със специализирано звено за обслужване на клиенти финансови институции. Високо квалифициран персонал осъществява и поддържа контакти с клиентите от този сегмент и посредничи при установяването на взаимоотношения между бизнес звената в банката и небанковите финансови институции.

  • KBC Банк подсигурява на клиентите от сегмента, достъп до инструментите на капиталовите пазари, предлагайки широка гама продукти и възможности за инвестиране, операции по покупко-продажба на валута, попечителски услуги, търговско финансиране, иновативни картови и спестовни продукти, както и възможност за разплащания и операции в лева и валута.

  • KBC Банк е член на Българската Фондова Борса – София АД и Централен Депозитар АД.

  Продукти и услуги

  Поддържане на сметки в лева и валута

  KBC Банк предлага на своите клиенти финансови институции специални условия, в зависимост от техните индивидуални нужди и изисквания.

  Депозити

  KBC Банк е предпочитан партньор за клиентите небанкови финансови институции в областта на депозитните продукти.

  Плащания и преводи от/към други банки

  KBC Банк извършва местни (чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС) и презгранични плащания в местна и чуждестранна валута.

  Научете повече

  Карти

  Чрез картите на KBC Банк имате възможност за отдалечен достъп до средствата по вашата сметка.

  Научете повече

  ПОС терминали

  Чрез ПОС терминалите (електронни и виртуални) на KBC Банк осигурявате възможност на клиентите си да плащат безналично, удобно и бързо. Като същевременно значително улеснявате администрирането на приходите си.

  Електронна търговия

  Виртуален ПОС - KBC Банк предлага най-новия вид услуга на картовия пазар - електронна търговия. Електронната търговия е сигурен начин да приемате плащания на стоки и услуги на вашия уеб сайт.

  Търговско финансиране

  KBC Банк предлага търговско финансиране, включително документарни акредитиви и гаранции.

  Научете повече

  Капиталови пазари

  KBC Банк заема водещо място на междубанковия валутен пазар.

  Научете повече

  Инвестиционно банкиране

  В качеството си на основен първичен дилър, KBC Банк е лидер в търговията с ДЦК.

  Научете повече

  Попечителски и депозитарни услуги

  KBC Банк е една от водещите банки в страната, която предлага попечителски и депозитарни услуги, предназначени за български и чуждестранни клиенти.

  Научете повече

  Контакти и съдействие

  Отдел Финансови институции/Суверени

  София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, район Лозенец, ЕКСПО 2000, Фаза III, ет. 4

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.