Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Специалнa (escrow) сметка

  KBC Банк открива специални (escrow) с цел осъществяване на разплащания по някои видове сделки. Механизмът за постъпване на средства по специалната сметка и извършване на преводи на наличните по нея суми се уговарят в нарочен договор, сключен между банката и страните по сделката, за извършване плащане по която е открита специалната сметка.

  Предимства

  • Разплащане по сделки

   Специалната (escrow) сметка най-често предоставя възможност за извършване на разплащане по сделки, когато плащането на цената по сделката е поставено под условие за представяне на определени документи.

  • Страни по договора за откриване и обслужване на специална (escrow) сметка

   Банката и страните по сделката, за извършване плащане по която е открита специалната сметка.

  • Титуляр на сметката

   Може да бъде някоя от страните по сделката, за извършване плащане по която е открита специалната сметка, или двете страни, като в последния случай специалната сметка е съвместна.

  • KBC Банк поема ангажимент за отговорно пазене на парични средства за определен период от време

   Освобождаване/превеждане на паричните средства при настъпване на определени условия.

  Детайли

  Специални (escrow) сметки се откриват след сключване на Договор за откриване и обслужване на специална (escrow) сметка, в който се уговарят условията за постъпване на суми по сметката и за извършване на преводи на наличните по нея суми, респективно, ангажиментите на всяка от страните по договора в тази връзка. Договорът за откриване и обслужване на специална (escrow) сметка се подготвя индивидуално съобразно спецификите на сделката, плащането по която ще бъде осъществено през специалната сметка, като се цели да бъдат предоставени гъвкави решения, отговарящи на конкретните потребности на клиентите.

  Специалната сметка е предназначена единствено за осъществяване на плащането по конкретна сделка. Сметката е с блокирана разходна част, която може да бъде отблокирана само за извършване на определени съгласно Договора за откриване и обслужване на специална (escrow) сметка разплащания, при наличие на съответните договорни основания за плащане.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.