Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Гаранционно споразумение COSME

  Настоящата Гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

  Програмата е в подкрепа на малки и средни предприятия с персонал до 250 души.

  Предимства

  • Облекчени изисквания към обезпечениe

  • Конкурентни ценови условия

  • По-големи възможности за финансиране

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер
  • Макс. 3 000 000 EUR (за клиенти, осъществяващи сухопътни товарни превози – 1 500 000 EUR) – за кредити със срок до 60 месеца
  • Макс. 1 500 000 EUR (за клиенти, осъществяващи сухопътни товарни превози – 750 000 EUR) – за кредити със срок до 117 месеца
  Продукти, гарантирани по програма COSME
  • Инвестиционни и оборотни кредити (с погасителен план)
  • Револвиращи лимити (вкл. овърдрафт) с възможност за ползване на кредитите за обезпечаване на издаването от KBC Банк на банкови гаранции
  Срок
  • Инвестиционни лимити – до 117 месеца
  • Кредити за оборотни средства – до 60 месеца
  • Револвиращ кредит/овърдрафт – до 60 месеца

  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програма COSME, както и кредитната политика на банката.

  Гаранционно покритие 50 %

  Кандидатстване

  Процедура по кандидатстване

  Предприятия, регистрирани и опериращи на територията на България, които:

  • Са микро предприятие, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка на Комисията 2003/361/ЕО от 6 май 2003 г. относно дефиницията за микропредприятия, малки и средни предприятия, Официален вестник L 124, стр. 36-41 от 20 май 2003 г.
  • Не са "предприятие в затруднение" (по смисъла на Регламент (ЕС) № C (2014) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014
  • Не осъществяват дейности свързани с един или повече забранени според COSME сектори
   Незаконни дейности - всяко производство, търговия или друга дейност, която е незаконна съгласно законодателството на РБ, в т.ч. клониране на хора с репродуктивна цел; Производство и търговия на алкохол и тютюневи изделия и свързани продукти; Производство и търговия с оръжия и муниции от всякакъв вид (Това ограничение не се прилага за дейности, които са част от или допълнение към политика на ЕС); Казина и еквивалентни предприятия; Забранени ИТ дейности: проучване, развой или технически приложения, свързани с електронни програми или решения, насочени към горепосочените дейности, от забранени според COSME сектори, онлайн казина, хазарт, порнография или които са предназначени да дадат възможност за незаконен достъп до бази данни или теглене на електронни данни. Други дейности - проучване, развой или технически приложения, свързани с: 1/ клониране на хора с научна или лечебна цел; 2/ генетично модифицирани организми.
  • Не са в неизпълнение на свои задължения по договор за финансиране от KBC Банк или друга финансова институция

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен партньор на ЕИФ при работата с европейски програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От високо-квалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  • Облекчени ценови условия при използването на програмата.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Полезна информация

  COSME - Equity Facility for Growth (EFG)

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.