Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Гаранционно споразумение Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility

  Настоящата Гаранция е предоставена по програма "Творческа Европа" и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

  Предимства

  • Облекчени изисквания към обезпеченията.

  • Изгодни ценови условия.

  • Изключително широк кръг от дейности с културна насоченост, които могат да получат достъп до финансиране.

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер

  Макс. 2 000 000 EUR

  Продукти, гарантирани по програма Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility
  • Инвестиционни кредити
  • Револвиращи кредити, овърдрафт лимити и срочни кредити за оборотни средства
  • Бизнес трансфер
  Срок
  • Инвестиционни кредити – до 120 месеца
  • Срочни и оборотни кредити – до 60 месеца
  • Овърдрафт лимити и Револвиращи кредити – до 60 месеца
  Гаранционно покритие 70 %

  Кандидатстване

  Процедура по кандидатстване

  МСП с ос. персонал до 249 души (включително), с годишен оборот, който не превишава 97.5 млн. лв., и/или стойност на активи, която не превишава 84 млн. лв. и Small Public Enterprises – Малки публични предприятия (това са предприятия с ос. персонал до 249 души), чиито собственици и/или инвеститори, като университети или автономни местни органи, съгласно националното законодателство имат статут на публичен орган и могат да притежават дялове до 50% в даденото предприятие.

  Предприятието трябва да оперира в една от дейностите, в сферата на културата.

  През последните 24 месеца предприятието трябва да отговаря на един от критериите:

  • Е оперирало в сферата на културата и възнамерява да продължи своята дейност.
  • Един или повече проекти, разработени от предприятието са получили дългово финансиране от Европейска институция в сферата на културата, или национална институция в културната сфера или културна асоциация, включително и тези по Програма "Creative Europe" (Медия и култура).
  • Един или повече проекти, разработени от предприятието да са наградени с някоя от CCS награди.
  • Предприятието е регистрирало авторски права, търговски марки, дистрибуторски права или друг вид права в сферата на културата.
  • Предприятието се е възползвало от данъчен кредит или освобождаване от данъци, свързани с развитието на права върху интелектуалната собственост или дейности в областта на културата.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен партньор на ЕИФ при работата с европейски програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От високо-квалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  • Облекчени ценови условия при използването на програмата.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Полезна информация

  Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF)

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.