Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Гаранционно споразумение JEREMIE Търговско финансиране

  Настоящата Гаранционна програма е разработена в подкрепа на малки, средни и междинни предприятия, предоставяйки улеснен достъп до продукти на Търговското финансиране, както и до кредити за оборотни средства.

  Транзакциите се ползват с подкрепа в рамките на Гаранционен инструмент за търговско финансиране, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд и финансиран от Министерството на икономиката на Република България във връзка с Програма Възстановяване с национални средства, възстановени от изпълнението на операциите по Инициативата JEREMIE.

  Предимства

  • Облекчени изисквания за обезпечение.

  • Конкурентни ценови условия.

  • По-големи възможности за финансиране.

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер
  • Макс. 3 000 000 EUR за МСП
  • Макс. 1 875 000 EUR за предприятия със средно ниво на капитализация

  При условие, че общата стойност на получените през текущата и предходните 2 календарни години De Minimis помощи, включително полагащата се помощ по настоящия кредит не надвишават 200 000 EUR (за предприятия, извършващи сухопътни товарни превози – до 100 000 EUR).

  Валута EUR, BGN, USD
  Продукти, гарантирани по програма JEREMIE Търговско финансиране
  • Лимити за оборотни средства (Срочни, Револвиращи лимити и Овърдрафти)
  • Търговско финансиране (Акредитиви, Банкови гаранции, Факторинг)
  Гаранционно покритие 80 %
  Срок
  • Минимален срок – 6 месеца
  • Максимален срок – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2025 г.

  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програма JEREMIE, както и да съответстват на изискванията, определени с кредитната политика на банката.

  Кандидатстване

  Критерии за кандидатстване

  Микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП (до 249 служители) и малки междинни предприятия (до 499 служители), регистрирани и опериращи на територията на България, които отговарят на следните критерии:

  • Не са "предприятие в затруднено положение" (по смисъла на Регламент (ЕС) № C (2014) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014).
  • Не са предприятие в процедура по колективна несъстоятелност.
  • Кредитополучателят не осъществява дейности, свързани с един или повече забранени според JEREMIE сектори.

  Забранени дейности:

  • Дейности, които са забранени съгласно приложимото в РБ законодателство.
  • Рефинансиране на съществуваща експозиция, надвишаващо 30% от размера на кредита при определени условия.
  • Финансиране на проекти, ползващи подкрепа от националния бюджет или бюджета на ЕС.
  • Дейности, попадащи в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) 1407/2013.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен партньор на ЕИФ при работата с европейски програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От високо-квалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Полезна информация

  Documentary Finance Facility – Bulgaria

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.