Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Паневропейски гаранционен фонд в отговор на COVID-19

  Настоящата Гаранционна програма е разработена в подкрепа на малки, средни и междинни предприятия, предоставяйки улеснен достъп до оборотно и инвестиционно финансиране с цел преодоляване на последствията от Covid-19.

  Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен инструмент EGF, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз, които допринасят за Паневропейския гаранционен фонд (EGF).

  Предимства

  • Облекчени изисквания към обезпеченията.

  • Конкурентни ценови условия.

  • По-големи възможности за финансиране.

  Детайли

  Финансирането по програма Паневропейски гаранционен фонд представлява държавна помощ по смисъла на:

  • Решение на Комисията C (2020) 9237 и се основава на зададените прагове и условия в раздел 3.1 и раздел 3.2 от "Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния взрив от Covid-19" или
  • Регламентите за минимална помощ (De minimis) – Регламент (ЕС) № 1407/2013 или Регламент (ЕС) № 1408/2013 или Регламент (ЕС) № 717/2014
  Параметри на кредита
  Размер на финансирането При съответствие с раздел 3.1 от Временната рамка:
  • В сферата на земеделието и първичната селскостопанска продукция – до 321 400 EUR.
  • В сферата на рибарството и аквакултурите – до 385 700 EUR.
  • Всички останали сфери на дейност – до 2 570 000 EUR.
  При съответствие с раздел 3.2 от Временната рамка и зададените прагове в него: до 7 500 000 EUR.

  При съответствие с Регламентите за минимална помощ (De minimis):
  • До 7 500 000 EUR за МСП.
  • До 2 140 000 EUR за предприятия със средно ниво на капитализация.
  При условие, че общата стойност на получените през текущата и предходните 2 календарни години минимални помощи, включително полагащата се помощ по настоящия кредит не надвишават заложените прагове в Регламентите за минимална помощ.
  Валута BGN, EUR
  Продукти, гарантирани по програма Паневропейски гаранционен фонд
  • Лимити за оборотни средства (Овърдрафт, Револвираща линия, Срочен)
  • Инвестиционни кредити
  • Бизнес трансфер
  • Рефинансиране
  Гаранционно покритие 70 %
  Срок Минимален срок – 3 месеца.
  Максимален срок:
  • 60 месеца за револвиращи оборотни лимити.
  • 120 месеца за инвестиционни и срочни оборотни лимити (съобразно условията на раздел 3.1 от Временната рамка за държавни помощи, както и съгласно Регламентите за минимална помощ).
  • 72 месеца за инвестиционни и срочни оборотни лимити (съобразно условията на раздел 3.2 от Временната рамка за държавни помощи).
  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програма Паневропейски гаранционен фонд, както и да съответстват на изискванията, определени с кредитната политика на банката.

  Кандидатстване

  Критерии за кандидатстване

  Микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП (до 249 служители) и малки междинни предприятия (до 499 служители), регистрирани и опериращи на територията на България, които отговарят на следните критерии:

  • Не са "предприятие в затруднение" (по смисъла на Регламент (ЕС) № C (2014) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014.
  • Не са предприятие в процедура по колективна несъстоятелност.
  • Предприятието не е в просрочие повече от 20 дни или в неизпълнение по сделка (вкл. в случаи на рефинансиране на частта, която е рефинансирана), предоставена от KBC Банк или друга финансова институция.
  • Кредитополучателят не осъществява дейности свързани с един или повече забранени според Паневропейския гаранционен фонд сектори.

  Забранени дейности:

  • Дейности, които са забранени съгласно приложимото в РБ законодателство.
  • Дейности по износ към страни-членки на ЕС или други страни (напр. разходи за доставка).
  • Търговия с отпадъци и отпадъчни продукти – изключение са случаите разрешени по Базелската конвенция.
  • Производство, употреба или търговия с опасни материали като напр. радиоактивни материали.
  • Производство и търговия с фармацевтични продукти, пестициди/хербициди, химикали, вещества, увреждащи озоновия слой и други опасни вещества.
  • Производство, обработка и продажба на тютюн и тютюневи изделия.
  • Хазартни игри, казина и еквивалентни предприятия или хотели, на чиято територия се помещават такива заведения.
  • Производство и търговия с оръжие и муниции и др.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен партньор на ЕИФ при работата с европейски програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От високо-квалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  • Облекчени ценови условия при използването на програмата.

  Контакти

  Отдел Корпоративни клиенти

  Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Полезна информация

  Pan-European Guarantee Fund – EGF

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.