Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Факторингът е приложим за клиенти /платци/, както в страната, така и в чужбина.
  Осъществяването на факторинга е бърза процедура, изразяваща се в прехвърляне на вашите вземания в полза на KBC Банк, като банката финансира тези отложени плащания, без да изисква допълнителни обезпечения.

  Предимства

  • Бърза ликвидност без допълнителни обезпечения

   Освобождавате паричен поток веднага след издаване на фактурите си.

  • По-дълъг срок на отложено плащане

   Получавате възможност да предоставите по-изгодни търговски условия на своите платци от конкурентите си.

  • Референция за нови за вас клиенти

   Приемайки или отхвърляйки нов за вас клиент, банката ви дава насоки за бъдещата ви съвместна работа.

  • Застраховка

   Възможност за застраховка търговски риск от неплащане на избран от вас платец.

  • Администриране

   Прехвърляте процеса по администриране и събиране на вземанията си на банката.

  Детайли

  Минимален размер 100 000 BGN
  Отложено плащане Между 20 и 240 дни
  Срок на усвояване 12 месеца
  Ценови условия По договаряне

  Какво е Факторинг?

  Факторингът представлява пакет от финансови услуги, включващ два или повече от следните елементи:

  • Финансиране на търговски вземания с отложено плащане, без допълнителни обезпечения.
  • Администриране и събиране на търговски вземания.
  • Защита срещу кредитен риск.

  Факторингът е приложим за клиенти /платци/ както в страната, така и в чужбина.

  Факторинг решения на KBC Банк

  Факторинг с регрес

  • Решение за получаване на ликвидност, веднага след издаване на фактурата.
  • Прехвърляте на банката процеса по събиране на вземанията.
  • Подобрява се платежното поведение на вашите платци.

  Факторинг без регрес

  • Прехвърляте своите вземания от дадена компания, като рискът от неплащане поради фалит и трайна неплатежоспособност е покрит от застраховател.
  • Срещу това прехвърляне можете да ползвате всички предимства на изброените вече в частта Факторинг с регрес.
  • Ползването на аванс е възможност, а не задължения за доставчика.
  • Получавате възможност за проучване на нови български и чуждестранни платци.

  Кандидатстване

  Процедура по кандидатстване

  Предварително разглеждане

  KBC Банк ви дава възможност в рамките на 24 часа да получите оферта с индикативни параметри на одобрение по желания от вас факторингов лимит.

  Условията за кандидатстване за такъв лимит:

  • Дружеството, което кандидатства, да има приходи от продажби над 2 млн. лева всяка от последните 2 години.
  • Лимитът за факторинг да бъде за не по-малко от 100 000 лева с максимално 5 броя платци.

  В случай, че отговаряте на горните изисквания и желаете да получите индикативна оферта за Факторинг, може да изпратите на адрес factoring.sales@raiffeisen.bg със съдържание - точно наименования на вашата фирма, ЕИК, както и попълнен файл с Таблицата на платците.

  В рамките на 1 работен ден от подаването на информацията от ваша страна, KBC Банк, отдел Факторинг ще ви изпрати становище или индикативна оферта, като банката си запазва правото на окончателно решение след обстоен преглед на доставчика и платците по сделката.

  При положително становище и желание от ваша страна за сключване на договор за Факторинг, е необходимо да попълните Искане за кандидатстване за факторинг, което да изпратите на адреса на KBC Банк, отдел Факторинг.

  Критерии за кандидатстване

  Вземанията следва да отговарят на определени условия:

  • Трябва да произтичат от реално извършени услуги или доставени стоки.
  • Да са прехвърляеми, необременени с тежести, непадежирали и да не подлежат на насрещно прихващане.
  • Задържаните средства /исканият факторинг лимит/ е в размер не по-малък от 100 хил. лв.

  Компании, които биха могли да се възползват от услугата Факторинг:

  • Производствени и търговски компании, които продават на своите клиенти при условия на отложено плащане, вариращо между 20 и 240 дни.
  • Доставчици, извършващи регулярни доставки, за които издават фактури в съответствие с действащото българско законодателство и получават плащане от своите клиенти по банков път.
  • Компании, които нямат икономическа свързаност със своите клиенти.

  Контакти и съдействие

  Кристина Калъмова

  Началник отдел Факторинг

  София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+ 359 2) 91 985 261, (+ 359) 884 114 820

  factoring.sales@kbcbank.bg

  Продажби

  Отдел Факторинг, Продажби

  София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 268, (+359 2) 91 985 261, (+359 2) 91 985 264

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.