Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Финансиране за оборотни средства след получаване на одобрение за субсидия от Държавен фонд "Земеделие".

  Предимства

  • Бърза процедура за анализ и оценка на кредитоискателя

  • Опростена процедура

   По-опростена процедура в случаите, когато клиентът има и други одобрени кредити в банката

  • Без разходо-оправдателни документи за усвояване

  • Без такса за предсрочно погасяване със средства от получената субсидия

  Детайли

  Кредитът е предназначен за попълване на ликвидните нужди за оборотни средства на земеделските производители като покупка на семена, фуражи, торове, препарати и др.

  Предоставя се под формата на овърдрафт по разплащателна сметка като размерът се изчислява на база заявените площи и/или животни, подадени за подпомагане през всяка година.

  Размерът на одобреното финансиране може да достигне се до 90% от очакваната субсидия по схеми и мерки за директни плащания: Схемата за единно плащане на площ, Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (Схемата за преразпределително плащане, Схема за млади земеделски стопани, Схемите за обвързана подкрепа за животни, Агроекология и климат (Мярка 10) Биологично земеделие (Мярка 11), Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12), мерките за Плащания за площи с природни ограничения.

  Погасяване

  Погасяването става автоматично с превеждане на субсидията или еднократно на падежа, ако субсидията не е получена.

  Обезпечение

  Необходимо обезпечение:

  • Първи по ред особен залог върху вземанията от Държавен фонд "Земеделие" във връзка с очакваната субсидия и
  • Първи по ред особен залог върху вземанията на кредитополучателя по всички негови сметки при KBC Банк

  Такси

  По договряне.

  Допълнителни предимства

  • Съдействие и подкрепа от висококвалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  • Ясни и прозрачни условия за финансиране.

  • Добър опит при финансирането на земеделски производители и животновъди.

  Контакти и съдействие

  Корпоративно банкиране

  Корпоративни клиенти
  София 1407
  бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец
  Телефон: (+359 2) 91 985 101
  Факс: (+359 2) 91 985 140

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия до вас Регионален корпоративен център.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.