Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Финансиране на проекти за производство на соларна енергия с цел продажба на пазара, което се изплаща от паричните потоци, генерирани от самия проект.

  Предимства

  • Класифициране на проекта

   Съгласно EU Taxonomy (Регламент 2020/852 на ЕС и неговите приложения).

  • Структуриране

   Kредитът се структурира спрямо специфичните особености конкретния проект.

  Детайли

  Финансиране:

  Проектно финансиране

  Възможност за проектно финансиране (без обвързване с оперативен бизнес).

  SPV

  Осъществяване на проекта предимно чрез SPV.

  Срок на кредита

  До 10 години.

  Самоучастие

  Минимум 30%.

  Ценови условия

  Конкурентни ценови условия по договаряне.

  Прозрачни условия и ясни параметри

  Прозрачни условия за финансиране с предоставяне на детайлна оферта и ясни параметри в ранен етап от реализацията на проекта.

  Погасяване

  Погасяването на кредита е обвързано с паричните потоци, генерирани от проекта. Има възможност за балонна вноска.

  Обезпечение

  Ипотека върху прилежащата земя и залог на търговско предприятие с индивидуализация на активи.

  Специфични изисквания (включително, но не ограничени до):

  • Ипотека върху земята с надлежно издадени РС съгласно параметрите на проекта; пакет залози/ вписвания и насочен паричен поток на вземанията по проектите.

  • Изисква се пазарна оценка и застраховка на активите.

  • Становище и Договор за присъединяване към електроразпределителна мрежа.

  • Договор за проектиране, доставка и монтаж (EPC Контракт).

  • Соларен доклад и прогнозни количества производство, изготвен при параметрите на проекта и конкретен избор на технология.

  • Договор за управление и поддръжка.

  • Прогнозен паричен поток за срока на финансиране – финансов модел на инвеститора.

  • Лиценз за производство на електрическа енергия на КЕВР (за мощности над 5MW).

  • Решение на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или Екологична оценка за проекта и/или за прилежащата инфраструктура.

  • Технически проект за изграждане съгласно ЗУТ и изпълнение на административните процедури съгласно Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителни мрежи.

  Полезни връзки

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.