Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Финансиране на проекти за производство на соларна енергия с цел продажба на пазара, което се изплаща от паричните потоци, генерирани от самия проект.

  Предимства

  • Класифициране на проекта

   Съгласно EU Taxonomy (Регламент 2020/852 на ЕС и неговите приложения).

  • Структуриране

   Kредитът се структурира спрямо специфичните особености конкретния проект.

  Детайли

  Финансиране:

  Проектно финансиране

  Възможност за проектно финансиране (без обвързване с оперативен бизнес).

  SPV

  Осъществяване на проекта предимно чрез SPV.

  Срок на кредита

  До 10 години.

  Самоучастие

  Минимум 30%.

  Ценови условия

  Конкурентни ценови условия по договаряне.

  Прозрачни условия и ясни параметри

  Прозрачни условия за финансиране с предоставяне на детайлна оферта и ясни параметри в ранен етап от реализацията на проекта.

  Погасяване

  Погасяването на кредита е обвързано с паричните потоци, генерирани от проекта. Има възможност за балонна вноска.

  Обезпечение

  Ипотека върху прилежащата земя и залог на търговско предприятие с индивидуализация на активи.

  Специфични изисквания (включително, но не ограничени до):

  • Ипотека върху земята с надлежно издадени РС съгласно параметрите на проекта; пакет залози/ вписвания и насочен паричен поток на вземанията по проектите.

  • Изисква се пазарна оценка и застраховка на активите.

  • Становище и Договор за присъединяване към електроразпределителна мрежа.

  • Договор за проектиране, доставка и монтаж (EPC Контракт).

  • Соларен доклад и прогнозни количества производство, изготвен при параметрите на проекта и конкретен избор на технология.

  • Договор за управление и поддръжка.

  • Прогнозен паричен поток за срока на финансиране – финансов модел на инвеститора.

  • Лиценз за производство на електрическа енергия на КЕВР (за мощности над 5MW).

  • Решение на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или Екологична оценка за проекта и/или за прилежащата инфраструктура.

  • Технически проект за изграждане съгласно ЗУТ и изпълнение на административните процедури съгласно Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителни мрежи.

  Полезни връзки

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.