Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Aко желаете да търгувате на българския или международните капиталови пазари, да спестявате или да управлявате рисковете, свързани с бизнеса, продуктите на Капиталови пазари са подходящ избор за вас.

  Предимства

  • Инвестирайте в избрани от вас финансови инструменти

   Управлявайте свободните си парични средства чрез инвестиции в облигации или акции. Търгувайте с акции на водещи компании или инвестирайте в нискорискови финансови инструменти като държавни ценни книжа или корпоративни облигации при конкурентни такси и комисиони, съобразени с пазарната практика.

  • Иновативни спестовни и инвестиционни продукти

   Сертификатите предоставят възможност за инвестиции в продукти, които дават пълна или условна гаранция върху тяхната номинална стойност в комбинация с възможност за постигане на доходност над средните пазарни нива по стандартните банкови депозити. Можете да намерите подходящия за вас продукт сред богатата палитра от финансови инструменти, предназначени за различни типове инвеститори и пазарни участници.

  • Конвертирайте паричните си средства в различни валути

   KBC Банк е една от основните банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Поискайте преференциален валутен курс от нашите дилъри, различен от официалният на банката, при обмяна над 10 000 лева в евро или 5 000 валутни единици от друга валута.

  • Управлявайте валутния риск, свързан с дейността на вашето дружество

   С продуктите за валутно хеджиране на KBC Банк имате възможност да се фокусирате върху същността на вашият бизнес. Чрез различните видове валутни форуърди и суапи, които предлагаме, можете да фиксирате валутен курс за покупко-продажба на валута сега, която ще се осъществи в даден бъдещ момент и ще опосредства вашите отложени плащания с контрагенти.

  • Управление на лихвен риск

   Лихвеният суап дава възможност за защита от неблагоприятно изменение на референтните лихвени проценти чрез замяна на плаващи срещу фиксирани лихвени плащания. Продуктът представлява договор между две страни, по силата на който едната страна прави плаваща лихвени плащания на другата страна, срещу което получава фиксирани, изчислени върху предварително определена главница. Главницата, върху която се изчисляват паричните потоци, не се разменя между страните. Предназначен е за корпоративни клиенти на банката.

  Търговия с акции

  Инвестирайте спестяванията си. С KBC Банк търгувате с акции и борсово търгувани инструменти на българския и международните капиталови пазари.

  Виж още

  Търговия с дългови инструменти

  Инвестирайте свободните си средства в нискорискови и високоликвидни активи. Чрез инвестиции в облигации може да реализирате фиксиран доход при ниско до умерено ниво на риск.

  Виж още

  Търговия със структурирани продукти

  Инвестирайте в иновативни спестовни и инвестиционни продукти. Можете да намерите подходящите за вас продукти сред богатата палитра от финансови инструменти, предназначени за всякакъв тип инвеститори и пазарни участници.

  Виж още

  Управление на пазарен риск

  Управлявайте умело пазарния риск на вашата компания. KBC Банк може да ви предложи богато разнообразие от инструменти за управление на пазарния риск.

  Виж още

  Валутен пазар

  Конвертирайте парични средства в различни валути. KBC Банк е една от основните банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар.

  Виж още

  Уведомления

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността.

  LEI

  LEI (Legal Entity Identifier) е международен идентификатор за юридически лица. Този идентификатор позволява на регистрираните лица да се идентифицират по един унифициран начин при сключване на транзакции с финансови инструменти.

  Основни информационни документи

  Следният уебсайт предоставя достъп до основните информационни документи (ОИД) за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014.

  Контакти и съдействие

  Найден Чернев, Началник отдел "Продажби на капиталовите пазари"
  Тел.: (+359 2) 91 985 456

  Валутни дилъри
  Тел.: (+ 359 2) 91 985 453, (+ 359 2) 91 985 429, (+ 359 2) 91 985 454

  Брокер ценни книжа
  Тел.: (+359 2) 91 985 490, (+359 2) 91 985 496

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.