Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Лихвен суап

  Продукт предназначен за управление на лихвен риск

  Ако имате задължения с плаваща лихва, базирана на референтен лихвен процент (Libor, Euribor) и искате да я замените с фиксирана за определен период от време, това е финансовия инструмент за управление на лихвен риск, който търсите.

  Предимства

  • Без лихвен риск

   Без лихвен риск и предвидимост на лихвените плащания за целия срок на лихвения суап.

  • Без първоначален разход

  • Различен продукт

   Получавате продукт, различен от договора за кредит с финансова институция.

  Детайли

  Лихвеният суап ви дава възможност за защита от неблагоприятно изменение на референтните лихвени проценти чрез замяна на плаващи срещу фиксирани лихвени плащания.

  Продуктът представлява договор между две страни, по силата на който едната страна прави плаващи лихвени плащания на другата страна, срещу което получава фиксирани, изчислени върху предварително определена главница. Главницата, върху която се изчисляват паричните потоци, не се разменя между страните.

  Свържете се вашия рилейшъншип мениджър или със служител от отдел Продажби на капиталовите пазари.

  Сделки

  Сделките с деривативни инструменти са предназначени само за юридически лица.

  Често задавани въпроси

  Какви са необходимите стъпки преди да започна да търгувам с деривати?

  1. Среща със служител от банката за детайлно запознаване с продукта.
  2. Определяне на необходимостта за хеджиране на валутните потоци от компетентните служители в банката и одобрение на съответните лимити за извършване на деривативни сделки от клиента.
  3. Подписване на Рамков договор за деривативни инструменти и класификация по MiFID.

  Какво е лихвен риск?

  Възможността от неблагоприятна промяна на лихвените проценти, която би могла да доведе до нежелано повишаване на дължимата лихва по заетия от клиента финансов ресурс.

  Какви са паричите потоци за клиента при комбиниране на лихвен суап с кредит с плаваща лихва?

  Лихвен суап

  С продукта вие ефективно заменяте плаваща компонента по лихвата на вашия кредит (Euribor) с фиксиран лихвен процент.

  Обслужване на кредит с лихвен суап

  1. Плащате плаваща лихва (Euribor) + фиксирана надбавка съгласно договора за кредит.
  2. Получавате плаваща лихва (Euribor) от банката. Първи крак от лихвения суап.
  3. Плащате фиксиран лихвен процент. Втори крак от лихвения суап.

  Резултат: Плаващата компонента по кредита ви се покрива от плаващата компонента от лихвения суап и финалните ви задължения за плащане на фиксиран лихвен процент + надбавка според периода на лихвения суап.

  MiFID

  Директива за пазарите на финансови инструменти

  Хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността.

  LEI

  LEI (Legal Entity Identifier) е международен идентификатор за юридически лица. Този идентификатор позволява на регистрираните лица да се идентифицират по един унифициран начин при сключване на транзакции с финансови инструменти.

  Контакти

  Отдел Продажби на капиталовите пазари

  Началник отдел
  Тел.: (+359 2) 91 985 456

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.