Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  KBC Банк предоставя попечителски и депозитарни услуги на институционални клиенти и небанкови финансови институции.

  Услуги

  Услугите, предлагани от KBC Банк, включват:

  • Съхранение, сетълмент и обслужване на регистри на чуждестранни финансови инструменти.
  • Съхранение, сетълмент и обслужване на регистри с български финансови инструменти, търгувани на регулиран и извънборсов пазар (OTC).
  • Осигурява възможност за съхранение на финансови инструменти в омнибус или сегрегирана сметка в зависимост от изискването на съответния пазар.
  • Събиране и разпределяне на доходи (дивиденти, лихвени плащания, падежи) от инвестиции в български и чужди финансови инструменти.
  • Мониторинг и изготвяне на уведомления до акционерите за настъпващи корпоративни събития.
  • Обслужване на акционерите при опционно участие в корпоративни събития с незадължителен характер (voluntary corporate actions).
  • Съдействие при участие в общи събрания, свикани от чуждестранни емитенти на финансови инструменти.
  • Потвърждаване на изчислението на нетните стойности на активите и цената на обратно изкупуване на договорни фондове съгласно нормативните изисквания на ЗДКИСДПКИ.
  • Осъществяване на контрол на движението на паричните средства и на финансовите инструменти на договорни фондове съгласно нормативните изисквания на ЗДКИСДПКИ.
  • Наблюдение и контрол на операциите с паричните средства и финансовите инструменти на дружества със специална инвестиционна цел.
  • Изпълнение на други контролни функции за дружества със специална инвестиционна цел съобразно нормативните изисквания на ЗДСИЦДС.
  • Изготвяне на нормативно изискуеми отчети информация на клиентите за поверените активи и за извършените операции с тях.
  • Изготвяне на отчети, свързани със специфичните нужди на всеки конкретен клиент.
  • Предоставяне на пазарна и данъчна информация, касаеща чуждестранни финансови инструмент.
  • Данъчни услуги - освобождаване на данък при източника, възстановяване на надплатен данък, прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.
  • Обслужване на сетълмент сметка със специален режим (DVP сметка) на клиенти-инвестиционни посредници, членове на Централен депозитар АД.
  • Други услуги по договаряне.

  За кого са предназначени

  Услугите, предоставяни по-горе, са предназначени както за български, така и за чуждестранни клиенти:

  • Кредитни институции

  • Управляващи дружества

  • Чуждестранни глобални попечители

  • Инвестиционни посредници

  • Застрахователни компании

  • Колективни и алтернативни инвестиционни схеми и фондове

  • Корпоративни клиенти, малки и средни предприятия

  • Държавни и бюджетни организации и други типове клиенти

  Условия

  Условия за предоставяне на попечителски и депозитарни услуги:

  1. Необходимо е клиентите да сключат договор попечителски или депозитарни услуги, както и договор за обслужване на разплащателна сметка след успешно преминаване на KYC процедурата.
  2. Няма изискване клиентите да са категоризирани като професионални клиенти.
  3. Няма изискване клиентите да ползват KBC Банк в качеството на брокер.

  Предимства

  • Дългогодишен опит

   Екипът на KBC Банк притежава дългогодишен опит и отлични познания в областта на попечителските и депозитарните услуги.

  • Ексклузивен под-депозитар

   KBC Банк ползва Райфайзен Банк Интернешънъл АГ в качеството на ексклузивен под-депозитар, осигуряващ достъп на клиентите ни до 55 чуждестранни пазара.

  • Ценово предимство

   Със съдействието на ексклузивния ни поддепозитар имаме съществено ценово предимство на пазарите в Централна и Източна Европа.

  • Допълнителни преференции

   Клиентите ни ползват допълнителни преференции, ако ползват брокерските услуги на KBC Банк.

  • Съдействие

   Осигуряваме съдействие при освобождаване от данък или възстановяване на надплатен данък в зависимост от данъчното законодателство на съответния пазар.

  Контакти

  Емилия Атанасова, Tел: (+359 2) 91 985 463
  Е-мейл: emilia.atanassova@kbcbank.bg

  Custody.Bulgaria@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.