Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSFСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефон

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.


Финансови институции/Суверени

Телефон

(+359 2) 91 985 423

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

 


Продажби на капиталовите пазари

Найден Чернев, Началник отдел

Телефон

(+359 2) 91 985 456

Валутни дилъри

Телефони

(+ 359 2) 91 985 429

(+ 359 2) 91 985 454

Брокер и финансови инструменти

Телефони

(+359 2) 91 985 490

(+359 2) 91 985 496

 


 

Връзки с обществеността

Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната формаОбратна връзка

Изпратете вашето мнение

 

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Срокове за изпълнение и вальори

  Преводи в лева

  Изходящи преводи

  Срок за депозиране на платежни нареждания в лева за обработка, както е описано по-долу:

  Плащания, наредени на хартиен носител

  РИНГС До 15:00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на бенефициент
  БИСЕРА

  До 11:00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на бенефициент

  До 15:30 ч. за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на бенефициента

  СЕБРА  До 13:45 ч. за обработка същия работен ден
  Вътрешнобанков превод До 17:00 часа

  Плащания, наредени по електронен канал

  РИНГС До 15:30 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на бенефициента
  БИСЕРА  Към платежна сметка при друга банка

  До 15:00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на получателя

  До 17:00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден на банката на бенефициента за преводи в лева с превалутиране, различно от лева/евро. Само за преводи съгласно официално обявен курс на банката

  До 19:00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден на банката на бенефициента

  До 22:00 ч. за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на бенефициента за преводи в лева или с превалутиране лева/евро през KBC Online Bulgaria и за преводи до BGN 30 000 чрез Мултикеш.

  Към платежна сметка на бюджета при друга банка

  До 15:00 ч. за изпълнение в същия работен ден за банката на бенефициента

  До 22:00 ч. за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на бенефициента за преводи в лева или с превалутиране лева/евро през KBC Online Bulgaria и за преводи до BGN 30 000 чрез Мултикеш.
  Вътрешнобанков превод 17:00 часа - с вальор същия работен ден

  До 22:00 ч. - за вътрешнобанкови преводи в лева или с превалутиране лева/евро за изпълнение с вальор същия работен ден. Само за преводи съгласно официално обявен курс на банката.

  След 22:00 ч. с вальор следващ работен ден* за преводи през KBC Online Bulgaria и за преводи до 30 000 лв. през Мултикеш. Само за преводи съгласно официално обявен курс на банката.

  *Вътрешнобанковите преводи в лева или с превалутиране лева/евро се изпълняват и са на разположение на получателя в реално време, с изключение на времетo, необходимо за техническо приключване на работния ден.

  Входящи преводи

  Входящи преводи в лева се заверяват по сметката на получателя в деня на получаването им в KBC Банк, ако са получени до:

  • 20:00 часа - чрез БИСЕРА
  • 16:00 часа - чрез РИНГС
  • 22:00 часа - вътрешнобанкови преводи

  Преводи във валута

  Изходящи преводи

  Изходящи преводи наредени на хартиен носител или по електронен чрез KBC Online Bulgaria / Мултикеш:

  Изходящи преводи във валута:

  • 15:30 часа с вальор 2 работни дни (спот)
  • 15:30 часа с вальор следващ работен ден
  • 15:00 часа с вальор същия работен ден, за преводи в USD и EUR

  Входящи преводи

  Входящи преводи във валута се заверяват по сметката на получателя в деня на получаването им в KBC Банк, ако са получени до:

  • Във валута, получени до 17:00 ч. - с вальор същия работен ден
  • Във валута, получени след 17:00 ч. - на следващ работен ден с вальор датата на която е получен превода в банката

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на банката.

  Полезна информация

  Банки кореспонденти

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.