Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за юридически лица и еднолични търговци

Тарифа за банки


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Документарно инкасо

  Ако познавате своя чуждестранен партньор и му вярвате, тогава документарното инкасо е възможен избор – то е по-сигурно от авансовото плащане и доста по-евтино от документарния акредитив. Когато ползвате документарно инкасо, трябва да знаете, че участващите банки не поемат никакъв финансов ангажимент по сделката. Те изпълняват само ролята на доверен посредник.

  Документарно инкасо представлява обработка на търговски и/или финансови документи от банката в съответствие с получените от износителя писмени инструкции с цел получаване на плащане от купувача.

  Предимства

  Дали документарното инкасо дава достатъчно сигурност или определено документарният акредитив ще е по-доброто решение; коя форма на документарно инкасо е най-подходяща – ОББ може да ви съдейства за намиране на оптималното за вас решение.

  ОББ обработва:

  • Документи срещу заплащане
  • Документи срещу акцептиране
  • Чисти инкаса – инкасо на финансови документи като менителници, записи на заповед и др.

  Детайли

  Документарно инкасо по износа

  След като износителят изпрати стоката на купувача, той депозира в банката документите за осъществения износ, придружени с нареждане за документарно инкасо.

  В нареждането за документарно инкасо износителят:

  1. Попълва данните на купувача (платец по инкасото)
  2. Попълва данните на банката на купувача (инкасиращата банка)
  3. Описва стоката
  4. Описва приложените документи
  5. Дава писмени инструкции за условията, при които документите следва да бъдат предадени на платеца
  6. ОББ обработва и изпраща документите до банката на платеца (инкасираща банка)

  В зависимост от инструкциите, инкасиращата банка предава документите на платеца след заплащане на стойността им или срещу акцепт (писмен ангажимент за плащане на падеж), или без плащане.

  Важно: При документарното инкасо по износа банката обработва представените документи в съответствие с инструкциите на износителя относно начина на тяхното предаване на купувача, но няма никакъв ангажимент за плащане към износителя. Плащането зависи единствено от купувача.

  Документарно инкасо по вноса

  ОББ обработва и предава на вносителя получените от банката на износителя документи срещу плащане (documents against payment) или срещу акцептиране (приемане за плащане) на менителница (documents against acceptance), в зависимост от инструкциите на износителя.

  Важно: Ако сте получили документарно инкасо, не трябва да плащате сумата за инкасото директно на продавача чрез свободен (кредитен) превод. Плащането чрез свободен (кредитен) превод не ви освобождава автоматично от ангажимента за плащане по полученото инкасо и ОББ не може да ви предаде документите, без да получи допълнително разрешение от банката на износителя.

  Допълнителни предимства

  Предимства за износителя

  • Документите се обработват от банки

   Осигурява по-висока степен на защита от плащане със свободен превод.

  • По-евтина форма на разплащане от документарния акредитив.

  • По-опростен начин на обработка в сравнение с документарния акредитив.

  Предимства за вносителя

  • Вносителят има по-голяма сигурност в сравнение с авансовото плащане.

  • По-евтина, по-удобна, по-опростена форма на разплащане от документарния акредитив.

  • Не е необходимо блокиране на кредитни или парични средства

   За обезпечаване на задължението на вносителя, преди настъпване на договорения с износителя срок за плащане.

  Кандидатстване

  Можете да наредите документарно инкасо по износа като попълните Нареждане за инкасиране на документи (42.7 KB) .

  Нареждането, заедно с придружаващите го документи, следва да депозирате обслужващия ви офис на ОББ.

  Често задавани въпроси

  Съществува ли риск износителят да не получи плащане по документарното инкасо?

  Да, по документарното инкасо няма ангажимент за плащане от страна на участващите в процеса банки, то зависи единствено от купувача/вносителя.

  Кога купувачът получава документите, получени чрез документарно инкасо?

  Инкасиращата банка предава получените документи на вносителя/купувача срещу плащане или акцепт на менителница, в съответствие с получените от износителя инструкции чрез обслужващата го банка (Изпращаща банка).

  Възможни ли са частични плащания по документарно инкасо?

  Да, само ако има изрични инструкции от износителя чрез обслужващата го банка (Изпращаща банка).

  Възможно ли е канцелиране на документарното инкасо?

  Да, с инструкция от износителя чрез обслужващата го банка (Изпращаща банка).

  Как се плаща по документарно инкасо?

  По документарно инкасо се плаща само чрез нареждане за плащане по самото инкасо, а не чрез свободен (кредитен) превод. Важно е да знаете, че плащането чрез свободен (кредитен) превод не ви освобождава автоматично от ангажимента за плащане по полученото инкасо и ОББ не може да ви предаде документите, без да получи допълнително разрешение от банката на износителя.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.