Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Вход

  При влизане в нашата Тетрадка с оторизирани подписи вие се съгласявате, че документа:

  • Tрябва да бъде използван поверително
  • Не трябва да се предоставя на трети страни
  • Не трябва да се използва за цели извън бизнес взаимоотношения с Кей Би Си Банк България ЕАД

  При необходимост от допълнителна информация относно Тетрадката с оторизирани подписи или как да получите достъп:

  отдел "Финансови институции/Суверени"

  Тел.: (+359 2) 91 985 423

  E-mail: Financial.INSTUTIONS@kbcbank.bg

  Login

  By logging onto our list of authorized signatures you confirm that this list:

  • has to be treated confidentially
  • must not be distributed to third parties and
  • must not be used for any purpose outside the business relation with KBC Bank

  If you have any question regarding the list of authorized signatures or how to get a password, please contact:

  Financial Institutions/ Sovereigns Department

  Tel.: (+359 2) 91 985 423

  E-mail: Financial.INSTUTIONS@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.