Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Специални сметки

  Банката открива и поддържа специални сметки съгласно изискванията на "Закона за частните съдебни изпълнители", "Закон за Адвокатурата", "Закона за нотариусите и нотариалната дейност" и "Кодекса за застраховането".

  Предимства

  Банката предлага постоянен достъп, лесно управление, справочна информация и електронни извлечения за всички открити сметки на клиента, включително и специалните. Услугите се предоставят чрез електронно банково обслужване, което използва най-съвременните технологии за защита на информацията.

  Благодарение на предимството на работа в онлайн режим, чрез откритите сметки при банката могат да се извършват операции в реално време от всеки един от офисите на банката в страната, независимо в кой от тях е открита сметката.

  Вътрешнобанковите преводи в лева или с превалутиране лева/евро се изпълняват и са на разположение на бенефициента в реално време, с изключение на времетo, необходимо за техническо приключване на работния ден.
  Вътрешнобанкови плащания могат да бъдат нареждани включително и в събота и неделя, празнични и почивни дни и ще са на разположение на клиентите в реално време/на банкомат, за плащане чрез ПОС.

  Допълнително удобство е мобилното приложение и онлайн банкиране, чрез които бързо и сигурно може да се достъпи справочна информация за вашите сметки, както и да се извърши изпращане на преводи и заявки за банкови продукти и услуги, без да е необходимо да посещавате банков офис.

  Специални сметки за частни и съдебни изпълнители

  По чл.24 от ЗЧСИ, предназначени за събиране на парични средства от реализация на имущество на длъжници, капитализиране на лихви, такси и разноски, постъпления от допълнителни дейности съгласно ЗЧСИ.

  Виж още

  Специални сметки за нотариуси

  Специални сметки на Нотариуси по чл. 25а от ЗННД, предназначена за управление на средства по сделки, с които се учредяват, прехвърлят или изменят вещни права върху недвижими имоти.

  Виж още

  Специални сметки за застрахователен брокер

  Предназначена за събиране на застрахователни премии за застрахователя, както и застрахователни обезщетения или парични суми за потребителите на застрахователни услуги.

  Виж още

  Специални сметки за адвокати, адвокатски дружества

  По чл.39 от Закона за Адвокатурата, предназначена за заплащане на разноски, държавни такси и данъци на клиентите на адвокатите, заплащане на хонорари на лица, различни от адвоката

  Виж още

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.