Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Офиси и банкомати

Намери най-близкия офис или банкоматБизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 25 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Офиси и банкомати


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

Е-мейл

call.center@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.
Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.Малки предприятия

Форма за контакт

Попълнете електронната формаСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Настоящият гаранционен инструмент е структуриран и изпълняван в рамките на "Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Целта на програмата е подкрепа на микро, малки и средни предприятия за справяне с последиците от COVID.

  Предимства

  • Изгодни ценови условия.

  • По-големи възможности за финансиране.

  Детайли

  Параметри на кредита
  Размер на финансирането

  Макс. 1 000 000 BGN за МСП
  При условие, че общата стойност на получените през текущата и предходните 2 календарни години De Minimis помощи, включително полагащата се помощ по настоящия кредит не надвишават 200 000 EUR (за предприятия, извършващи сухопътни товарни превози – до 100 000 EUR).

  Валута BGN, EUR
  Продукти, гарантирани по програма Възстановяване Нови кредити, предоставяни с цел:
  • Лимити за оборотни средства (Срочни, Револвиращи лимити и Овърдрафти).
  • Амортизиращ се кредит с възможност за до 12 месечен гратисен период за погасяване на задължението по главницата.
  • Инвестиционни лимити с кредит с възможност за до 12 месечен гратисен период за погасяване на задължението по главницата.
  Срок Минимален срок – 12 месеца
  Максимален срок:
  • 48 месеца за оборотни лимити.
  • 72 месеца за инвестиционни лимити.

  Необходимо е крайните бенефициенти да спазват изискванията, заложени по програма Възстановяване, както и да съответстват на изискванията, определени с кредитната политика на банката.

  Кандидатстване

  Критерии за кандидатстване

  Микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП (до 250 служители), регистрирани и опериращи на територията на България, които отговарят на поне един от следните критерии:

  • Търговци, по смисъла на Търговския закон.
  • Към 31 декември 2019 не е било "предприятие в затруднено положение" по смисъла на точки 20 и 24 от Насоките относно държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (OВ C 249, 31.7.2014.
  • Не са предприятие в процедура по колективна несъстоятелност.

  Кредитополучателят не осъществява дейности свързани с един или повече забранени според програмата сектори.

  Забранени дейности - дейности, които са забранени съгласно приложимото в РБ законодателство.

  • Финансиране на проекти, ползващи подкрепа от националния бюджет или бюджета на ЕС.
  • Придобиване на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози.
  • Финансиране за закупуване на незастроена и застроена земя, когато размерът на съответния разход надхвърля 10 % от главницата на кредита.
  • Дейности, попадащи в забранителните режими на помощ в съответствие с Регламент (ЕС) 1407/2013.

  Допълнителни предимства

  • Дългогодишен опит при работата с европейски и национални гаранционни програми.

  • Съдействие и подкрепа

   От високо-квалифицирани специалисти с опит в областта на кредитирането и финансовите услуги.

  Контакти и съдействие

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  Полезна информация

  Фонд на фондовете

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.