Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

 


Контактен център

Телефони

0700 1 17 17 - Национална линия

*7171 - Кратък номер за абонати на мобилни оператори

За връзка от чужбина: (+359 2) 962 41 02

Е-мейл

Info@ubb.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.

Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори.


Съдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Форма за контакт

Попълнете електронната форма


Важна информация

Основни съвети как да банкираш дигитално - сигурно и без притеснения.

Сигурност

Научи повече


Събиране на вземания

За съдействие при просрочени задължения

Телефон

(+359 2) 809 23 33

Е-мейл

collection@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Понеделник - Петък: 08:30 ч. до 17:00 ч.


Мобилни банкови консултанти

Професионална лична консултация без да е необходимо посещение на банков офис.

Заяви среща

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Чрез този кредитен продукт вие можете да се възползвате от финансиране за оборотни средства след получаване на одобрение за субсидия от Държавен фонд "Земеделие". Средствата от кредита може да използвате за всички дейности, свързани с обработката на земя - оран, засяване, торене.

  Предимства

  • Висок размер на овърдрафта

   Възможност за висок размер на овърдрафта поради включване на всички допустими субсидии в базата за изчисление.

  • Индивидуално изчисление

   Ежегодно преразглеждане и индивидуално изчисление на база декларирани площи/животни за съответната година.

  • Допълнителни кредитни лимити

   Възможност за ползване на допълнителни кредитни лимити с или без обезпечение.

  Детайли

  Продуктът е предназначен за земеделци и животновъди, които са одобрени за получаване на субсидия от Държавен фонд "Земеделие". Предоставя се под формата на овърдрафт по разплащателна сметка и размерът се изчислява на база заявените площи и/или животни, подадени за подпомагане през всяка текуща година.

  Параметри на кредита
  Размер До 100% от размера на очакваната евросубсидия макс. 600 000 лв.
  Валута BGN
  Бизнес история Мин. 24 месеца
  Срок До 60 месеца, но не по-късно  от 30 юни на всяка календарна година, следваща годината на подаване на заявлението за получаване на субсидии.
  Лихва Формира се на база краткосрочен лихвен процент по статистика на БНБ плюс надбавка, определена индивидуално в зависимост от размера, валутата и срока по искания кредит.
  Обезпечение Учредяване на залог върху одобрената от Разплащателна агенция субсидия и върху вземанията на кредитополучателя по сметките му в банката.
  Изплащане Продуктът предвижда възможност за еднократно пълно погасяване на главницата по кредита при постъпване на субсидията по сметката на кредитополучателя в банката.
  Лихва - месечно.
  Срок за отговор До 5 работни дни.
  Такси и комисиони Съгласно Тарифата на банката.

  Кандидатстване

  Процедура по кандидатстване

  Заповядайте в удобен за вас банков офис или Микро бизнес център на банката:

  1. Споделете с нас вашите планове и желания за развитие на бизнеса ви.
  2. Информирайте се за възможностите и изискванията за вашето финансиране.
  3. Нашите специалисти ще ви предложат най-подходящите и работещи решения за вашето развитие.
  4. Ще получите индивидуално обслужване и внимание към детайлите на вашето искане.
  5. Ще получите конкурентно предложение, съобразено изцяло с вашите нужди.

  Контакти

  Контактен център

  0700 1 17 17 (национална линия)
  *7171 (за абонати на мобилни опертори)

  +3592 483 1717 (за връзка от чужбина)

  Е-мейл: info@ubb.bg

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.