Tools
Затвори
Затвори

Централа

Адрес

София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

SWIFT/BIC

RZBBBGSF


Офиси и банкомати

Намери най-близкия офис или банкоматБизнес центрове за малки предприятия

Създадохме 25 специализирани Бизнес центъра, за да бъдем по-близо до вас във всеки един момент и да подкрепим успешното реализиране на вашите проекти.

Офиси и банкомати


Контактен център

Телефони

0700 10 000 (Vivacom)

17 21 (A1 и Yettel)

Е-мейл

call.center@kbcbank.bg

Форма за контакт

Попълнете електронната форма

Работно време

Делничен ден: 08:00 ч. до 20:00 ч.
Събота: 09:00 ч. до 15:00 ч.

Разговорите на 0700 10 000 се заплащат в зависимост от тарифния ви план за разговори към номера 0 700. Разговорите към 1721 се таксуват като A1-A1 или Yettel-Yettel според собствения тарифен план на абонатите.Малки предприятия

Форма за контакт

Попълнете електронната формаСъдействие за карти и ПОС терминали

Денонощен център за съдействие при проблеми с банкови карти и ПОС терминали

Телефони

(+359 2) 962 41 02

Затвори
 
 
 
 
 

Тарифи

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица


Общи условия и формуляри

Общи условия, формуляри и рамкови договори за юридически лица.

Всички документи


Уведомления

Предстоящи промени в продукти, услуги, лихвен бюлетин, такси и комисиони, работното време на офисите, други.

Всички уведомления

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Документарно инкасо

  Ако познавате своя чуждестранен партньор и му вярвате, тогава документарното инкасо е възможен избор – то е по-сигурно от авансовото плащане и доста по-евтино от документарния акредитив. Когато ползвате документарно инкасо, трябва да знаете, че участващите банки не поемат никакъв финансов ангажимент по сделката. Те изпълняват само ролята на доверен посредник.

  Документарно инкасо представлява обработка на търговски и/или финансови документи от банката в съответствие с получените от износителя писмени инструкции с цел получаване на плащане от купувача.

  Предимства

  Дали документарното инкасо дава достатъчно сигурност или определено документарният акредитив ще е по-доброто решение; коя форма на документарно инкасо е най-подходяща – KBC Банк може ви съдейства за намиране на оптималното за вас решение.

  KBC Банк обработва:

  • Документи срещу заплащане
  • Документи срещу акцептиране
  • Чисти инкаса – инкасо на финансови документи като менителници, записи на заповед и др.

  Детайли

  Документарно инкасо по износа

  След като износителят изпрати стоката на купувача, той депозира в банката документите за осъществения износ, придружени с нареждане за документарно инкасо.

  В нареждането за документарно инкасо износителят:

  1. Попълва данните на купувача (платец по инкасото)
  2. Попълва данните на банката на купувача (инкасиращата банка)
  3. Описва стоката
  4. Описва приложените документи
  5. Дава писмени инструкции за условията, при които документите следва да бъдат предадени на платеца
  6. KBC Банк обработва и изпраща документите до банката на платеца (инкасираща банка)

  В зависимост от инструкциите, инкасиращата банка предава документите на платеца след заплащане на стойността им или срещу акцепт (писмен ангажимент за плащане на падеж), или без плащане.

  Важно: При документарното инкасо по износа банката обработва представените документи в съответствие с инструкциите на износителя относно начина на тяхното предаване на купувача, но няма никакъв ангажимент за плащане към износителя. Плащането зависи единствено от купувача.

  Документарно инкасо по вноса

  KBC Банк обработва и предава на вносителя получените от банката на износителя документи срещу плащане (documents against payment) или срещу акцептиране (приемане за плащане) на менителница (documents against acceptance), в зависимост от инструкциите на износителя.

  Важно: Ако сте получили документарно инкасо, не трябва  да плащате сумата за инкасото директно на продавача чрез свободен (кредитен) превод. Плащането чрез свободен (кредитен) превод не ви освобождава автоматично от ангажимента за плащане по полученото инкасо и KBC Банк не може да ви предаде документите, без да получи допълнително разрешение от банката на износителя.

  Допълнителни предимства

  Предимства за износителя

  • Документите се обработват от банки

   Осигурява по-висока степен на защита от плащане със свободен превод.

  • По-евтина форма на разплащане от документарния акредитив.

  • По-опростен начин на обработка в сравнение с документарния акредитив.

  Предимства за вносителя

  • Вносителят има по-голяма сигурност в сравнение с авансовото плащане.

  • По-евтина, по-удобна, по-опростена форма на разплащане от документарния акредитив.

  • Не е необходимо блокиране на кредитни или парични средства

   За обезпечаване на задължението на вносителя, преди настъпване на договорения с износителя срок за плащане.

  Кандидатстване

  Можете да наредите документарно инкасо по износа като попълните  Нареждане за инкасиране на документи (101.7 KB) .

  Нареждането, заедно с придружаващите го документи, следва да депозирате обслужващия ви офис на KBC Банк.

  Често задавани въпроси

  Съществува ли риск износителят да не получи плащане по документарното инкасо?

  Да, по документарното инкасо няма ангажимент за плащане от страна на участващите в процеса банки, то зависи единствено от купувача/вносителя.

  Кога купувачът получава документите, получени чрез документарно инкасо?

  Инкасиращата банка предава получените документи на вносителя/купувача срещу плащане или акцепт на менителница, в съответствие с получените от износителя инструкции чрез обслужващата го банка (Изпращаща банка).

  Възможни ли са частични плащания по документарно инкасо?

  Да, само ако има изрични инструкции от износителя чрез обслужващата го банка (Изпращаща банка).

  Възможно ли е канцелиране на документарното инкасо?

  Да, с инструкция от износителя чрез обслужващата го банка (Изпращаща банка).

  Как се плаща по документарно инкасо?

  По документарно инкасо се плаща само чрез нареждане за плащане по самото инкасо, а не чрез свободен (кредитен) превод. Важно е да знаете, че плащането чрез свободен (кредитен) превод не ви освобождава автоматично от ангажимента за плащане по полученото инкасо и KBC Банк не може да ви предаде документите, без да получи допълнително разрешение от банката на износителя.

  Контакти

  Контактен център

  0700 10 000 (Vivacom)
  17 21 (A1 и Yettel)

  Офиси на банката

  Посетете най-близкия офис на банката.

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.