Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

  За банката

  ОББ е учредена през 1992 г. чрез сливането на 22 български регионални търговски банки. След придобиването на ОББ от страна на белгийската група банката получи най-високия кредитен рейтинг в България по оценка на Fitch - ‘A-‘, който е по-висок от този на България. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа ОББ разполага с клонове на територията на цялата страна.

  ОББ е част от Групата КВС в България, която обединява компании с дългогодишна история и богат опит в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг.

  Компаниите, част от КВС Груп в България, са Обединена българска банка, ДЗИ Общо застраховане, ДЗИ Животозастраховане, ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер, ОББ Застрхователен брокер България, КВС Клон България, КБС Управление на инвестициите, KBC Лизинг.

  Банково-застрахователният модел на КВС, който OББ и ДЗИ успешно развиват на българския пазар, дава голямото предимство на клиента – да получи цялостни финансови решения, пестейки средства и време. Това е нашето уникално предимство.

  Управление

  Управителен съвет и изпълнителни директори на банката.

  Виж още

  Годишни отчети

  Годишни отчети, финансови показатели, нива на кредити и депозити, клиентска база.

  Виж още

  Корпоративни документи

  Банката осъществява дейността си при спазване на стандарти, правила и процедури в съответствие с приети политики.

  Виж още

  Групата на KBC в България

  Основна информация за дружествата на KBC Груп в България.

  Виж още

  Групата KBC

  Информация за белгийската КВС Груп.

  Виж още

  Рейтинг от международна агенция Фич

  Рейтинг: Фич
  Дългосрочен: A-/ положителна перспектива
  Краткосрочен: F1

  Контакти

  Централа

  Обединена българска банка АД

  бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

  0700 1 17 17 Национална линия
  *7171 Кратък номер за абонати на мобилни оператори

  E-мейл: info@ubb.bg

  KBC Груп

  Havenlaan 2, B-1080, Brussels, Belgium

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.