Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  KBC Застрахователен брокер е дружество 100% собственост на КВС Лизинг, което е лицензирано от Комисията за финансов надзор през 2006г.

  Застрахователен брокер

  Дружеството осъществява посреднически услуги при сключване на застрахователни договори между клиенти и застрахователни компании. От 2007 г. KBC Застрахователен брокер е член на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

  • Квалифициран екип

   Екип с квалифицирани служители с дългогодишен професионален опит в сферата на застраховането и предоставянето на застрахователни услуги. Осигуряваното високо качество на обслужване на нашите клиенти е основание през последните години Брокерът да заема едно от водещите места в класацията на застрахователните посредници в България.

  • Стабилни партньори

   Поддържаме стабилни партньорски взаимоотношения с водещите застрахователни компании, което ни позволява да осъществяваме професионално посредничество при сключването на различни видове застраховки.

  • Качествено обслужване

   Специализирани сме в обслужването на клиенти физически и юридически лица. Квалификацията и придобитият многогодишен опит в посредническите услуги способстват за качественото и детайлно проучване на застрахователния пазар с цел осигуряване на застрахователна защита на клиентите ни.

  Информационни документи за застрахователни продукти

  Промени в Кодекса за застраховането 

  С цел да получите по-голяма сигурност при избора на застрахователен продукт и да вземете информирано решение, KBC Застрахователен брокер публикува в секция "Информационни документи за застрахователни продукти и преддоговорна информация" основни характеристики на най-често предлаганите застрахователни продукти, в които по унифициран начин се представят параметрите на продуктите.

  Застраховки на фокус за индивидуални клиенти

  Автокаско

  Застраховката Автокаско защитава автомобила ти срещу голям брой рискове. Застраховката може да бъде сключена с покритие, както за територията на Република България, така и за чужбина.

  Виж още

  Гражданска отговорност

  Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността за причинените от теб имуществени или неимуществени вреди на трети лица. Осигури си спокойствие за теб и за останалите на пътя.

  Виж още

  Домашно имущество

  Осигури си спокойствие при непредвидените обстоятелства в ежедневието. Застраховай дома и имуществото в него със Застраховка имущество. Бъди готов за непредвидените моменти!

  Виж още

  Застраховки на фокус за малки предприятия

  Имущество

  Имуществената застраховка за юридически лица, еднолични търговци и осигурява защита на недвижимото и движимото имущество.

  Виж още

  Автопарк

  Осигурите максимална защита на вашия автопарк като сключите застраховка Каско на леки и товарни автомобили, земеделска техника и други.

  Виж още

  Професионална отговорност

  Застраховката поема всички суми (под формата на договорни лимити) като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните ви задължения.

  Виж още

  Видове застраховки

  KBC Застрахователен брокер е доказан на пазара застрахователен посредник, чрез който можете да сключите много и различни видове застраховки.

  Брокерът предлага консултантски услуги по отношение на голямо разнообразие от застраховки, както в областта на общото, така и в животозастраховането.

  Застраховки Имущество

  Осигурява защита на недвижимо и движимо имущество за избрани, подходящи застрахователни покрития.

  Застраховки Каско

  Предоставя застрахователна защита на вашите автомобили, товарни МПС-та, строителна и селскостопанска техника, плавателни съдове, летателни апарати и други.

  Застраховки Отговорност

  Специализиран тип застраховки, чрез които при причиняване на вреди на трети лица, отговорността от действията и/или бездействията на физически и/или юридически лица при определени договорени условия може да се поеме от застрахователната компания.

  Покритите рискове за всяка отделна застраховка от този вид са строго специфични.

  Застраховки Товари по време на превоз /Карго/

  Този вид застрахователно покритие осигурява вашето спокойствие при превоз на товари.

  Застраховки Злополука

  Специално разработен продукт за осигуряване на застрахователна защита в случаите на настъпване на непредвидено (случайно) събитие, в резултат на което е налице увреждане на застрахования.

  Застраховки Живот

  Целта на този продукт е да осигури застрахователна защита на застрахования и/или неговото семейство.

  Покритието по този вид застраховки може да бъде разширено в зависимост от потребностите и желанията на застрахования/ите.

  Здравни застраховки

  Продукти, специално разработени с цел осигуряване превенция на здравето ведно с грижа за застрахованите в случай на необходимост от ползване на специализирана медицинска помощ.

  Селскостопански застраховки

  Предоставя възможност за застраховане на земеделски култури и определени видове животни, срещу обичайни и специфични рискове.

  Финансови застраховки

  Предоставят възможност за застраховане на финансови рискове, в т.ч. търговски, кредитен, на вземания и други.

  Други застраховки

  Свържете се с нас за повече информация.

  Услуги

  За удовлетворяване потребностите на своите клиенти, KBC Застрахователен брокер предлага:

  • Проучване на потребности

   Проучване на индивидуалните потребности на клиентите от застрахователна защита.

  • Анализиране на пазар

   Анализиране и проучване на застрахователния пазар с цел предоставяне на адекватна препоръка за подходящите застрахователни продукти.

  • Осигуряване на оферти

   Осигуряване на оферти от водещи застрахователни компании.

  • Предлагане на решения

   Предлагане на подходящите решения за застраховане на имуществени и неимуществени интереси.

  • Разработване на програми

   Разработване на индивидуални и корпоративни програми за застраховане.

  • Договаряне на условия

   Договаряне на преференциални условия и тарифи

  • Оказване на съдействие

   Оказване на съдействие в случай на настъпило застрахователно събитие.

  • Персонално отношение

   Персонално отношение от екип от застрахователни специалисти с дългогодишна практика в областта на общото и животозастраховането.

  • Изграждане на взаимоотношения

   Изграждане на взаимоотношения основани на коректност и доверие с клиентите и застрахователите.

  Защита на личните данни

  KBC Застрахователен брокер обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

  Предоставената информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от KBC Застрахователен брокер дейност.

  KBC Застрахователен брокер счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

  Моля да се запознаете с актуализирания текст на нашия информационен бюлетин за защита на личните данни.

  Уведомления

  Застрахователни компании

  За да предоставим услуги от най-високо качество, ние осигуряваме на клиентите си възможността да избират измежду най-добрите продукти на застрахователите на българския пазар, като поддържаме високи професионални стандарти на партньорство със следните компании:

  УНИКА

  ЗК "УНИКА" АД

  ЗК "УНИКА Живот" АД

  Булстрад

  ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

  ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"

  Дженерали

  "Дженерали Застраховане" АД

  Алианц

  ЗАД "Алианц България"

  ЗАД "Алианц България Живот"

  ДЗИ

  "ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД

  Армеец

  ЗАД "Армеец"

  Евроинс

  ЗД "Евроинс" АД

  Лев Инс

  "Лев Инс" АД

  ОЗК-Застраховане

  ЗАД "ОЗК-Застраховане"

  ДаллБогг

  ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД

  Групама

  Групама Застраховане АД

  Съвети и допълнителна информация

  При необходимост от допълнителна информация, не сe колебайте да се свържете с нас. 

  Екипът на KBC Застрахователен брокер ще се радва да отговори на вашите очаквания за професионализъм, коректност и качествено обслужване в областта на застраховането и застрахователното посредничество.

  Съвети в случай на застрахователно събитие

  Полезни съвети при настъпила щета по застраховка имущество, пътнотранспортно произшествие, кражба или пожар на превозно средство.

  Виж още

  Контакти

  Офис Ариес

  София, Бизнес център Ариес, бул. Черни връх 32А, ет. 6

  Тел.: (+359 2) 491 93 94,
  (+359 2) 491 93 92,
  (+359 2) 491 93 89

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.