Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Застраховка на имущество

  Вещите ви са защитени

  Имуществената застраховка за юридически лица, еднолични търговци и ви осигурява защита на недвижимото и движимото имущество, собственост на управляваното от вас дружество. Застраховката покрива още широк спектър от рискове и възможност за избор според конкретните потребности и изисквания.

  Детайли

  Застраховката осигурява защита на:

  Дълготрайни материални активи

  • Сгради – производствени, административни, битови и складови помещения
  • Машини, съоръжения и оборудване
  • Електронно-компютърна техника
  • Стопански инвентар
  • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (незавършено строителство)
  • Транспортни средства без държавен контролен номер

  Краткотрайни материални активи (материални запаси)

  • Материали
  • Продукция
  • Стоки
  • Незавършено производство

  Застраховката покрива следните рискове

  Природни бедствия и злополуки

  • Пожар и последиците от неговото гасене, включително пожар, причинен от късо съединение, мълния, експлозия, имплозия, удар или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар падащи от него.
  • Природни бедствия - буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, замръзване, срутване на земни пластове, увреждане вследствие на действие на подпочвени води и действие на морски вълни, тежест от естествено натрупване на сняг или лед.
  • Късо съединение вследствие на гръм или мълния.
  • Токов удар от свръхнапрежение.
  • Земетресение
  • Аварии
  • Счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове, санитарен фаянс.
  • Увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно транспортно средство.

  Вреди, причинени от трети лица

  • Кражба чрез взлом, включително и нанесени увреждания на врати, прегради и заключващи средства.
  • Грабеж
  • Злоумишлени действия на трети лица, палеж.
  • Чупене на стъкла и повреда на дограма, причинено от злоумишлени действия на трети лица.
  • Гражданска отговорност към трети лица за щети, причинени от застрахованото имущество. 
  • Кражба чрез взлом за преносима електронно-компютърна техника.
  • Необходими целесъобразни разходи.

  Период на застраховката

  Застраховката се сключва за период от 12 месеца.

  Контакти

  Офис Ариес

  София, Бизнес център Ариес, бул. Черни връх 32А, ет. 6

  Тел.: (+359 2) 491 93 94
  (+359 2) 491 93 92
  (+359 2) 491 93 89

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.