Tools
Затвори
Затвори

KBC Банк България и ОББ се обединиха под името "Обединена българска банка" АД (ОББ).

На 10.04.2023 г. ОББ и КВС Банк България официално се обединиха след като в Tърговския регистър бе вписано преобразуването на "КВС Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД. Правното обединение е следваща стъпка в интеграцията на двете банки, след като през лятото на 2022 г. белгийската КВС Груп придоби бизнеса на Райфайзен Банк Интернешънъл в България.

Според последните налични данни на БНБ, новата обединена банка ОББ ще бъде водеща по размер на активите, a KBC Груп, която освен банкови услуги обхваща още и дъщерни компании в секторите застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, пенсионно осигуряване, управление на активи и факторинг, е водеща интегрирана финансова група у нас, обслужваща повече от 2.4 млн. клиенти.

Процесът на техническата интеграция на ОББ и досегашната KBC Банк България продължава. До приключването му клоновата мрежа, корпоративният сайт и дигиталните канали на досегашната КВС Банк България ще бъдат обозначени със специален символ до логото на ОББ.

На този етап, клиентите не е необходимо да предприемат каквито и да било действия и ще продължат да бъдат обслужвани както и досега. Ще ви информираме в случай на бъдещи промени. 

Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ОББ Застрахователен брокер България е дружество 100% собственост на КВС Лизинг, което е лицензирано от Комисията за финансов надзор през 2006г.

  Застрахователен брокер

  Дружеството осъществява посреднически услуги при сключване на застрахователни договори между клиенти и застрахователни компании. От 2007 г. ОББ Застрахователен брокер България е член на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

  • Квалифициран екип

   Екип с квалифицирани служители с дългогодишен професионален опит в сферата на застраховането и предоставянето на застрахователни услуги. Осигуряваното високо качество на обслужване на нашите клиенти е основание през последните години Брокерът да заема едно от водещите места в класацията на застрахователните посредници в България.

  • Стабилни партньори

   Поддържаме стабилни партньорски взаимоотношения с водещите застрахователни компании, което ни позволява да осъществяваме професионално посредничество при сключването на различни видове застраховки.

  • Качествено обслужване

   Специализирани сме в обслужването на клиенти физически и юридически лица. Квалификацията и придобитият многогодишен опит в посредническите услуги способстват за качественото и детайлно проучване на застрахователния пазар с цел осигуряване на застрахователна защита на клиентите ни.

  Информационни документи за застрахователни продукти

  Промени в Кодекса за застраховането 

  С цел да получите по-голяма сигурност при избора на застрахователен продукт и да вземете информирано решение, ОББ Застрахователен брокер България публикува в секция "Информационни документи за застрахователни продукти и преддоговорна информация" основни характеристики на най-често предлаганите застрахователни продукти, в които по унифициран начин се представят параметрите на продуктите.

  Застраховки на фокус за индивидуални клиенти

  Автокаско

  Застраховката Автокаско защитава автомобила ти срещу голям брой рискове. Застраховката може да бъде сключена с покритие, както за територията на Република България, така и за чужбина.

  Виж още

  Гражданска отговорност

  Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността за причинените от теб имуществени или неимуществени вреди на трети лица. Осигури си спокойствие за теб и за останалите на пътя.

  Виж още

  Домашно имущество

  Осигури си спокойствие при непредвидените обстоятелства в ежедневието. Застраховай дома и имуществото в него със Застраховка имущество. Бъди готов за непредвидените моменти!

  Виж още

  Застраховки на фокус за малки предприятия

  Имущество

  Имуществената застраховка за юридически лица, еднолични търговци и осигурява защита на недвижимото и движимото имущество.

  Виж още

  Автопарк

  Осигурите максимална защита на вашия автопарк като сключите застраховка Каско на леки и товарни автомобили, земеделска техника и други.

  Виж още

  Професионална отговорност

  Застраховката поема всички суми (под формата на договорни лимити) като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните ви задължения.

  Виж още

  Видове застраховки

  ОББ Застрахователен брокер България е доказан на пазара застрахователен посредник, чрез който можете да сключите много и различни видове застраховки.

  Брокерът предлага консултантски услуги по отношение на голямо разнообразие от застраховки, както в областта на общото, така и в животозастраховането.

  Застраховки Имущество

  Осигурява защита на недвижимо и движимо имущество за избрани, подходящи застрахователни покрития.

  Застраховки Каско

  Предоставя застрахователна защита на вашите автомобили, товарни МПС-та, строителна и селскостопанска техника, плавателни съдове, летателни апарати и други.

  Застраховки Отговорност

  Специализиран тип застраховки, чрез които при причиняване на вреди на трети лица, отговорността от действията и/или бездействията на физически и/или юридически лица при определени договорени условия може да се поеме от застрахователната компания.

  Покритите рискове за всяка отделна застраховка от този вид са строго специфични.

  Застраховки Товари по време на превоз /Карго/

  Този вид застрахователно покритие осигурява вашето спокойствие при превоз на товари.

  Застраховки Злополука

  Специално разработен продукт за осигуряване на застрахователна защита в случаите на настъпване на непредвидено (случайно) събитие, в резултат на което е налице увреждане на застрахования.

  Застраховки Живот

  Целта на този продукт е да осигури застрахователна защита на застрахования и/или неговото семейство.

  Покритието по този вид застраховки може да бъде разширено в зависимост от потребностите и желанията на застрахования/ите.

  Здравни застраховки

  Продукти, специално разработени с цел осигуряване превенция на здравето ведно с грижа за застрахованите в случай на необходимост от ползване на специализирана медицинска помощ.

  Селскостопански застраховки

  Предоставя възможност за застраховане на земеделски култури и определени видове животни, срещу обичайни и специфични рискове.

  Финансови застраховки

  Предоставят възможност за застраховане на финансови рискове, в т.ч. търговски, кредитен, на вземания и други.

  Други застраховки

  Свържете се с нас за повече информация.

  Услуги

  За удовлетворяване потребностите на своите клиенти, ОББ Застрахователен брокер България предлага:

  • Проучване на потребности

   Проучване на индивидуалните потребности на клиентите от застрахователна защита.

  • Анализиране на пазар

   Анализиране и проучване на застрахователния пазар с цел предоставяне на адекватна препоръка за подходящите застрахователни продукти.

  • Осигуряване на оферти

   Осигуряване на оферти от водещи застрахователни компании.

  • Предлагане на решения

   Предлагане на подходящите решения за застраховане на имуществени и неимуществени интереси.

  • Разработване на програми

   Разработване на индивидуални и корпоративни програми за застраховане.

  • Договаряне на условия

   Договаряне на преференциални условия и тарифи

  • Оказване на съдействие

   Оказване на съдействие в случай на настъпило застрахователно събитие.

  • Персонално отношение

   Персонално отношение от екип от застрахователни специалисти с дългогодишна практика в областта на общото и животозастраховането.

  • Изграждане на взаимоотношения

   Изграждане на взаимоотношения основани на коректност и доверие с клиентите и застрахователите.

  Защита на личните данни

  ОББ Застрахователен брокер България обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

  Предоставената информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от ОББ Застрахователен брокер България.

  ОББ Застрахователен брокер България счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

  Моля да се запознаете с актуализирания текст на нашия информационен бюлетин за защита на личните данни.

  Уведомления

  Застрахователни компании

  За да предоставим услуги от най-високо качество, ние осигуряваме на клиентите си възможността да избират измежду най-добрите продукти на застрахователите на българския пазар, като поддържаме високи професионални стандарти на партньорство със следните компании:

  УНИКА

  ЗК "УНИКА" АД

  ЗК "УНИКА Живот" АД

  Булстрад

  ЗЕАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

  ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"

  Дженерали

  "Дженерали Застраховане" АД

  Алианц

  ЗАД "Алианц България"

  ЗАД "Алианц България Живот"

  ДЗИ

  "ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД

  Армеец

  ЗАД "Армеец"

  Евроинс

  ЗД "Евроинс" АД

  Лев Инс

  "Лев Инс" АД

  ОЗК-Застраховане

  ЗАД "ОЗК-Застраховане"

  ДаллБогг

  ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД

  Групама

  Групама Застраховане АД

  Съвети и допълнителна информация

  При необходимост от допълнителна информация, не сe колебайте да се свържете с нас. 

  Екипът на ОББ Застрахователен брокер България ще се радва да отговори на вашите очаквания за професионализъм, коректност и качествено обслужване в областта на застраховането и застрахователното посредничество.

  Съвети в случай на застрахователно събитие

  Полезни съвети при настъпила щета по застраховка имущество, пътнотранспортно произшествие, кражба или пожар на превозно средство.

  Виж още

  Контакти

  Офис Ариес

  София, Бизнес център Ариес, бул. Черни връх 32А, ет. 6

  Тел.: (+359 2) 902 99 05
  (+359 2) 902 98 13

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.