Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк финансира проекти за саниране на жилища и подобряване на енергийната ефективност по програма на Европейския съюз, Европейската банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност

  08.09.2005
   

  Райфайзенбанк финансира проекти на физически лица за повишаване на енергийната ефективност на физически лица със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 10 млн. евро. Кредитът “Енергийна ефективност” на Райфайзенбанк цели да улесни домакинствата, които искат да намалят консумацията и разходите си за енергия и отопление.

  С кредита на Райфайзенбанк гражданите ще могат да остъклят домовете си с PVC, алуминиева или дървена дограма, да направят вътрешната или външна изолация на домовете си, да изолират покривите и подовете на къщите си, да внедрят отопление на биомаса, да закупят слънчеви колектори за топла вода, газови котли или термопомпени агрегати за отопление и климатизация. Проектите за енергийна ефективност на гражданите ще бъдат одобрявани от консултанти на ЕБВР.

  Лихвените условия по кредита “Енергийна ефективност” на Райфайзенбанк са по-изгодни за гражданите от използването на други кредитни продукти и начини за финансиране. Едно от основните предимства на кредита е предоставянето на безвъзмездна помощ в размер на до 20% от разходите, след успешното завършване на инвестицията. Максималната сума на получената безвъзмездна помощ за всички проекти не може да надвишава 850 евро или равностойността им в лева. Средствата за субсидията се осигуряват от “Международен фонд Козлодуй” и ЕС.

  Райфайзенбанк предоставя на кредитополучателите си по кредита “Енергийна ефективност” и безплатно издаване на дебитна карта Маестро или Виза Електрон, по която се изплаща безвъзмездната помощ, както и възможност за кандидатстване за кредитна карта РайКАРТ без такса за първата година.

  Максималният размер на кредита за енергийна ефективност на Райфайзенбанк е 15 000 лева, а минималния - 1000 лева, или равностойността им в евро. Срокът на изплащане е от 1 до 5 години. Клиентът има възможност да избира и гратисен период за изплащане от 6 месеца или 12 месеца. Лихвата по кредита е 11% за кредит в лева и 10% за евро, като банката дава възможност за намаление на лихвата с 1% при превод на работната заплата или месечната погасителна вноска, както и при кандидатстване и одобрение за кредит “Енергийна ефективност” на повече от половината собственици на една сграда.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  • На 30 юни 2005 г. Райфайзенбанк (България) получи заем от Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 10 млн. евро с цел да стимулира финансирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на физически лица.

  Г-н Тери МакКелиън, Старши Банкер в ЕБВР, каза, че този заем е част от първия финансов инструмент за финансиране на проекти за енергийна ефективност на физически лица, предоставен от ЕБВР и сдружението от дарители; тази програма допълва съществуващата от миналата година кредитна схема, която цели финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в корпоративния сектор.

  • През 2002г., Райфайзенбанк (България) ЕАД получи първата кредитна линия от ЕБВР в размер на 10 млн. евро, предназначени за финансиране на фирми от малкия и среден бизнес. Средствата бяха успешно усвоени и предоставени на малки и средни предприятия, разкривайки значителен брой постоянни работни места. Споразумението предвиждаше и средства за техническа помощ, които Райфайзенбанк ефективно оползотвори за оптимизиране процеса на кредитиране.
  • Райфайзенбанк е дъщерна банка на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл). Райфайзен Интернешънъл управлява водещата банкова мрежа от 15 дъщерни банки и 14 лизингови компании. В около 950 клона, повече от 5,2 милиона клиента са обслужвани на 16 регионални пазара. Райфайзен Интернешънъл се котира на Фондовата Борса във Виена и е напълно консолидирано дъщерно дружество на РЦБ и контролиращо дъщерните дружества на РЦБ Групата в Централна и Източна Европа. РЦБ е главната институция на най-мощната банкова група в Австрия – Райфайзен.

  КРЕДИТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЙФАЙЗЕНБАНК

  Клиентите, които искат да кандидатстват за кредита за енергийна ефективност на банката могат да избират между следните варианти:

  • Финансиране на покупката и монтажа на материали/уреди/съоръжения от одобрени фирми - доставчици/монтажници:

  Клиентът избира фирмите за доставка/монтаж от списък с фирми - подписали договор за съвместна дейност с банката и одобрени от консултантите на ЕБВР. Банката превежда сумата на кредита по сметка на фирмите за доставка/монтаж, след одобрение на проекта от страна на консултантите и сключване на договора за кредит с клиента.

  • Финансиране на покупката и монтажа на материали/уреди/ съоръжения от фирми- доставчици/монтажници, които не работят с Райфайзенбанк:

  Клиентът сключва договор за доставка/монтаж на материали/уреди/съоръжения, с фирма, която няма сключен договор с банката за съвместна дейност и не присъства в списъка на консултантите на ЕБВР. Консултантите и банката правят проверка само на закупените материали/уреди/съоръжения. Банката превежда сумата на кредита по сметката на клиента.

  • Финансиране покупката на приемливи материали/уреди/ съоръжения, чийто монтаж се извършва от клиента.

  Допуска се и вариант клиентът да извърши монтажа на закупените материали със свой собствен труд. Банката превежда сумата на кредита по сметка на клиента след одобрение на проекта от страна на консултантите и сключване на договора за кредит с клиента.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.