Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Алианц България Финансиер ЕАД емитира първа облигационна емисия с водещи мениджъри Райфайзенбанк (България) ЕАД

  30.09.2005
   

  На 29 септември 2005 г. Алианц България Финансиер ЕАД издаде първата си емисия корпоративни облигации с номинална стойност от 20 млн. евро. Съвместни Водещи мениджъри по сделката са Райфайзенбанк (България) ЕАД и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Виена. Емисията е за срок от 3 години и падеж на 29 септември 2008 г. при фиксирана лихва в размер на 3.70% на годишна база. Номиналната стойност на една облигация е 1 000 евро. Облигациите са обезпечени с първи по ред особен залог върху вземания по автомобилни кредити.
  Първичното записване на облигациите беше осъществено при условията на частно предлагане. На последващ етап се планира заявяване на емисията за публично предлагане с цел вторична търговия на БФБ София АД.

  Набраните от емисията средства ще бъдат използвани от Алианц България Финансиер ЕАД за рефинансиране на текущи задължения, както и за финансиране на основната дейност на дружеството.
  От началото на 2004 г. до сега Райфайзенбанк (България) ЕАД успешно структурира и пласира като водещ мениджър 16 емисии ипотечни, корпоративни и общински облигации на обща стойност 136 млн. евро, като затвърждава лидерската си позиция на дълговия пазар в България.
  “Дъщерната банка в България е във фокуса на инвеститорския интерес поради отличното си представяне и стратегическата си насоченост към дълговия пазар. Убедени сме, че тази емисия ще стане бенчмаркова транзакция за местния капиталов пазар,” каза Патрик Бътлър, който отговаря за Трежъри и Инвестиционно банкиране в Управителния съвет на Raiffeisen Zentralbank.

  Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG е един от най-активните участници на пазара на дългови инструменти в Централна и Източна Европа. Това е централната институция във водещата австрийска банкова група “Райфайзен”. В страните от ЦИЕ RZB оперира чрез Raiffeisen International Bank – Holding AG, която е мрежа от 15 дъщерни банки с повече от 920 банкови клонове и офиси, както и две представителства, на 16 пазара. Мрежата от дъщерни банки се нарежда сред трите най-големи банкови структури в осем от пазарите в Централна и Източна Европа.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.