Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Българо-Американска Кредитна Банка АД емитира нова облигационна емисия с водещи мениджъри Райфайзенбанк (България) ЕАД и Българска пощенска банка АД, ко-мениджър – Евро-финанс АД

  05.01.2005
   

  На 22 декември 2004 г. Българо Американска Кредитна Банка АД емитира нова облигационна емисия, с номинална стойност от 8 млн. евро. Водещи мениджъри по сделката са Райфайзенбанк (България) ЕАД и Българска пощенска банка АД, ко-мениджър – Евро-финанс АД. Емисията е за срок от 3 години, падеж на 22 декември 2007 година при плаваща лихва, в размер на шестмесечен EURIBOR + 3% на годишна база, но не по-ниско от 6% на годишна база. Номиналната стойност на една облигация е 1 000 евро
  Първичното записване на облигациите беше осъществено при условията на първично частно предлагане. Планира се заявяване на емисията за вторично публично предлагане в Комисията за финансов надзор с цел вторична търговия на БФБ София.
  Набраните от емисията необезпечени корпоративни облигации средства ще бъдат използвани от БАКБ АД за финансиране на основната й дейност по отпускане на заеми за населението и частния сектор чрез всички кредитни програми на банката.
  От началото на 2004 г. до сега, Българо Американска Кредитна Банка АД пласира на местния пазар две емисии на обща стойност 18 млн. Евро – настоящата корпоративна емисия и четвърта по ред емисия ипотечни облигации и се утвърждава като един от водещите издатели на ценни книжа в страната.
  БАКБ е специализирана банка, отпускаща кредити на малките и средни предприятия в различни сектори на българската икономика, както и в кредитиране на частни лица и домакинства. За последните няколко години БАКБ е между лидерите на българския банков пазар по показатели за възвръщаемост на активите и възвръщаемост на акционерния капитал.
  От началото на 2004 г. до сега, Райфайзенбанк (България) ЕАД успешно структурира и пласира, като водещ мениджър 6 емисии ипотечни и корпоративни облигации на обща стойност 32 млн. евро, като затвърждава лидерската си позиция на дълговия пазар в България.

  През 2004 г. Българска Пощенска Банка АД активно участва при структурирането и пласирането на 4 облигационни емисии, включително настоящата облигация на БАКБ. Така общата номинална стойност дългови книжа с участието на Пощенска банка надхвърли 18 млн. евро.
  От началото на 2004 г. до сега, Евро-финанс АД участва успешно в пласирането на две емисии корпоративни облигации.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.