Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  “Дарик Имоти България” АД емитира първа облигационна емисия, с водещ мениджър "Райфайзенбанк(България)" ЕАД

  09.11.2005
   

  “Дарик Имоти България” АД издаде първата си емисия корпоративни, обезпечени облигации с номинална стойност 4 млн. евро. Водещ мениджър и поемател по сделката е “Райфайзенбанк (България)” ЕАД. Емисията е за срок от 5 години и падеж на 2 ноември 2010 г. Купонът е плаващ – 6 месечен Euribor + 4.50%. Главницата се изплаща разсрочено на датите на 4-то до 10-то купонни плащания. Емисията е обезпечена с ипотека на недвижими имоти и залог на вземания. Целта на емисията е да осигури средства за финансиране на нови инвестиционни проекти. Записването на облигациите беше осъществено при условията на първично частно предлагане. На по-късен етап се планира публично предлагане на емисията с цел вторична търговия на БФБ София АД.
  “Дарик Имоти България” АД развива дейността си в хотелиерството и отдаването на търговски и офис площи под наем. Дейността си осъществява чрез хотелски комплекс “България” в гр.Добрич, хижа Витоша в м. Златни мостове, както и две административни сгради в София - Офис център “България 2000”, пл. Йоан Павел Втори №1 и Бизнес център на ул. Парчевич №42 с обща площ 7000кв.м. Дружеството разширява дейноста си чрез инвестиции в придобиване на нови офис площи, като си е поставило цел, през 2007г. офис площите да бъдат увеличени до 20 000 кв.м. През 2005г. “Дарик Имоти България” АД започна изграждането на жилищна сграда София, както и строителството на подземен паркинг.

  Офис център “България 2000”

  (Офис център “България 2000”, София пл. Йоан Павел Втори 1, www.bulgaria2000.com)

  След успешното приключване на тази деветнадесета за “Райфайзенбанк (България)” ЕАД транзакция на първичния пазар на корпоративни и общински облигации в България, банката потвърди за пореден път водещата си позиция сред инвестиционните посредници, като общата номинална стойност на структурираните и пласирани облигации от 2004 г. досега достигна 154 млн. евро.

  Market devlopment and RBBG share - 2005

  RBBG's market share from total volume new issues - October 2005

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.