Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ЕБВР отпусна 10 млн евро на Райфайзенбанк (България) за финансиране на проекти за енергийна ефективност на физически лица

  01.07.2005
   

  София, 30 юни 2005г. - Райфайзенбанк (България) получи заем от ЕБВР в размер на 10 млн. евро с цел да стимулира финансирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на физически лица. Това ще позволи на домакинствата да намалят консумацията и разходите си за енергия. С кредита от Райфайзенбанк, гражданите ще могат да си направят остъкляване с PVC, алуминиева и дървена дограма; вътрешна и външна изолация, вкл. изолация на покриви и подове; отопление с биомаса, слънчеви колектори и газови котли и термо помпи.

  ЕБВР предоставя средствата в рамките на обща Програма за български финансови институции, предвиждаща със средствата да се кредитират проекти на частни лица, които да отговарят на изискванията на Програмата.

  Като стимул за бързото изпълнение на проектите, кредитополучателите ще могат да се ползват с грант в размер до 20% от кредита след успешното завършване на инвестицията. Процентът ще зависи от типа на проекта като максималната сума на бонуса, който едно домакинство може да получи е левовата равностойност на 850 евро (1 662 лв.). Средствата за грантовата схема са осигурени от Международния Фонд Козлодуй, създаден през 2000 година със средства дарени от ЕС и страните-членки на ЕС, както и Швейцария.

  Г-н Тери МакКелиън, Старши Банкер в ЕБВР, каза, че този заем е част от първия финансов инструмент за финансиране на проекти за енергийна ефективност на физически лица, предоставен от ЕБВР и сдружението от дарители; тази програма допълва съществуващата от миналата година кредитна схема, която цели финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в корпоративния сектор.

  През 2002г., Райфайзенбанк (България) ЕАД получи първата кредитна линия от ЕБВР в размер на 10 млн. евро, предназначени за финансиране на фирми от малкия и среден бизнес. Средствата бяха успешно усвоени и предоставени на малки и средни предприятия, разкривайки значителен брой постоянни работни места. Споразумението предвиждаше и средства за техническа помощ, които Райфайзенбанк ефективно оползотвори за оптимизиране процеса на кредитиране.

  Райфайзенбанк е дъщерна банка на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл). Райфайзен Интернешънъл управлява водещата банкова мрежа от 15 дъщерни банки и 14 лизингови компании. В около 950 клона, повече от 5,2 милиона клиента са обслужвани на 16 регионални пазара. Райфайзен Интернешънъл се котира на Фондовата Борса във Виена и е напълно консолидирано дъщерно дружество на РЦБ и контролираща дъщерните дружества на РЦБ Групата в Централна и Източна Европа. РЦБ е главната институция на най-мощната банкова група в Австрия – Райфайзен.

  През първото тримесечие на 2005г., Райфайзенбанк продължи динамичното си развитие. Активите на банката достигнаха 2 112,6 млн. лева, представляващо нарастване със 128% в сравнение с първото тримесечие на 2004г. През първото тримесечие на 2005 година Райфайзенбанк (България) ЕАД отчете 13,54 млн. лв. печалбата преди данъчно облагане, което е 74% ръст в сранение със същия период миналата година. За първото тримесечие печалба след данъчно облагане е 11,51 млн. лв., нарастване с 84%.

  За първите три месеца на годината клоновата мрежа на Райфайзенбанк се разшири с 4 офиса, като към 31 март 2005 година действащите офиси са 54.

  ЕБВР е най-големия инвеститор в България, финансирал 53 проекта във всички сектори на икономиката за повече от 1 млрд. евро. ЕБВР е собственост на 60 правителства и две неправителствени организации, и има за цел поощряването на прехода от планова към пазарна икономика в Централна и Източна Европа и страните от ОНД.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.