Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  “Пощенска банка емитира трета емисия ипотечни облигации при изключителен интерес с водещ мениджър “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

  22.11.2005
   

  “Българска Пощенска Банка” АД издаде трета емисия ипотечни облигации (четвърта по ред емисия облигации за банката) с номинална стойност от 30 млн. лв. Водещ мениджър и поемател по сделката е “Райфайзенбанк (България)” ЕАД. Емисията е за срок от 3 години и падеж на 16 ноември 2008 г. Купонът е фиксиран на 5% годишно, но поради високия инвеститорски интерес Водещият мениджър структурира и пласира емисията над номинал при доходност 3.78% на година. Главницата е дължима еднократно на датата на падежа. Целта на емисията е да осигури ресурс за финансиране на дейностите по ипотечното кредитиране на банката, както и други дейности, свързани с развитието на банката. Записването на облигациите беше осъществено при условията на първично частно предлагане. На по-късен етап се планира публично предлагане на емисията с цел търговия на БФБ София АД.

  Пощенска банка е сред най-динамично развиващите се финансови институции в България. Третата емисия ипотечни облигации на банката е резултат от нейната експанзия, подкрепена от активното генериране на нови идеи и продукти. Реализацията на новите инициативи се обезпечава чрез съответното гъвкаво финансиране. Постоянно подобряващите се резултати на Пощенска банка и твърдата подкрепа от страна на основния й акционер EFG Eurobank (Гърция) дават необходимата основа за реализиране на емисия с такъв обем.

  След успешното приключване на тази двадесета за “Райфайзенбанк (България)” ЕАД транзакция на първичния пазар на облигации в България, банката потвърди за пореден път водещата си позиция сред инвестиционните посредници, като общата номинална стойност на структурираните и пласирани облигации от 2004 г. досега достигна 169 млн. евро.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.