Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД получи оперативен лиценз за управляващо дружество от Комисията за финансов надзор

  12.12.2005
   

  На 7-ми декември 2005г. Комисията за финансов надзор взе решение да издаде лиценз за извершване на дейност като управляващо дружество на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, в което Райфайзенбанк (България) ЕАД е едноличен собственик на капитала.
  Новото дружество ще предлага широка гама продукти и услуги за компании и частни лица по управление на активи на частни клиенти и институционални инвеститори, създаване на колективни схеми за инвестиране и управление на инвестициите в тях, администриране на акции и дялове и др.

  Чрез Райфайзен Асет Мениджмънт групата Райфайзен в България ще предлага за първи път на българските клиенти и възможност за инвестиране във фондове на най-голямата австрийска компания за управление на активи - ,,Raiffeisen Capital Management”, която има 21.7% пазарен дял в Австрия и управлява 28 милиарда евро.

  Учредяването на дружеството за управление на активи е логична стъпка в последователната политика на Райфайзенбанк (България) ЕАД по разширяване обхвата на предлаганите от нея финансови и спестовно-инвестиционни услуги. Благодарение на своите отлични пазарни позиции, в сферата на инвестиционното банкиране и на възможността да бъде използвана развитата мрежа за продажби, вече формираната финансова група Райфаизен, в което се включват Райфайзенбанк (България), Райфайзен Лизинг и новото дружество за управление на активи, ще може още по-успешно да отговори на нарастващото търсене на алтернативни инвестиционни продукти и заедно с това да утвърди своите позиции на водеща финансова структура в България.

  Предстои вписване на дружеството в търговския регистър на Софийски градски съд.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.