Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл отново с рекордни резултати

  24.11.2005
   

  Консолидираната печалба отбелязва ръст от 33,4% и достига 279,1 милиона евро. 20,2% увеличение на активите до 34,7 милиарда евро. 22,1% възвращаемост на капитала, 59,5% коефициент разходи/приходи. Пазарен лидер в Украйна след придобиването на Банк Авал.

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл) отново постигна рекордни резултати за третото тримесечие на 2005г., като за пореден път затвърди потенциала си за динамичен растеж. Печалбата преди данъчно облагане достигна 416,4 милиона евро, което е ръст от 28,3% или 91,8 млн. евро, в сравнение със същия период на миналата година. Печалбата след данъчно облагане възлиза на 334,9 милиона, което е увеличение с 28,3% или 73,8 млн. евро, в сравнение с първото деветмесечие на миналата година.
  Консолидираната печалба (след приспадане на миноритарните участия) за третото тримесечие отбелязва най-висок ръст от 33,4% (70 милиона евро) и достига 279,1 милиона евро. Печалбата преди данъчно облагане за третото тримесечие възлиза на 143,1 милиона евро, в сравнение със 140 милиона за първото шестмесечие на 2005г. Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Херберт Степич, Председател на УС на Райфайзен Интернешънъл, коментира: “Добрите резултати за третото тримесечие затвърждават положителната тенденция от последните месеци. Увеличихме обемите и клиентската база във всички бизнес сегменти, като продължаваме да оправдаваме доверието на нашите инвеститори”.

  Значително увеличаване на кредитите и депозитите

  Активите на Райфайзен Интернешънъл за третото тримесечие на тази година нарастват с 20,2% до 34,7 милиарда евро, в сравнение с края на 2004г. Кредитите, отпуснати на клиенти нарастват с 28,8% до 20,9 млрд. евро, което се дължи на бързото развитие на сегмента Банкиране на дребно. Кредитите, отпуснати на финансови институции отбелязват ръст от 16,7% до 5,6 млрд. евро, а депозитите от клиенти с 18,8% до 21,6 млрд. евро. Депозитите от финансови институции нарастват с 18,2% и достигат 7,8 млрд. евро.
  Наскоро придобитата Банк Авал не е включена в този доклад, като нейните резултати ще бъдат консолидирани във финансовия отчет на Райфайзен Интернешънъл за четвъртото тримесечие на 2005г.

  Значително увеличение на оперативните приходи

  В сравнение със същия период на миналата година оперативните приходи нараснаха с 37,8% или 361 милиона евро, като достигнаха 1,316,5 млн. евро. Най-бързо нарастващият показател е нетният лихвен приход, който нарасна с 44,3% и достигна 841,1 милиона евро. ”Берем плодовете на водещата ни роля в Югоизточна Европа и ОНД”, заяви Мартин Грюл, Финансов директор на Райфайзен Интернешънъл. “Силната ни позиция в тези два региона се отрази на подобряването на консолидирания лихвен марж с 19 базисни пункта до 3,53%”. Нетният приход от лихви след провизии нарасна значително с 42% до 721,6 милиона евро, сравнено със същия период на миналата година. Това подобри съотношението риск/приходи – от 17,13% в края на 2004г., до 14,21%.
  Сравнено с третото тримесечие на 2004г. нетните приходи от комисионни отбелязват ръст от 30,1% или 65 млн. евро, достигайки 281,3 млн. евро. Растежът в сегмента Банкиране на дребно (физически лица и малки и средни предприятия) е основната предпоставка за цялостния растеж, макар и да бе отбелязано положително развитие във всички продуктови сегменти. По-специално таксите от разплащания, които представляват 54% от нетните приходи от комисионни регистрираха ръст от 28% или 33,1 млн. евро, до 150,7 млн. евро.

  Печалбата от търговия с валута и ценни книжа също отбеляза значителен растеж – увеличението е 24,8%, или 39,4 млн. евро, като достига 198,2 млн. евро. Основната част от тази печалба (183 млн. евро, което е увеличение с 27%) идва от обслужването на валутната търговия на клиентите и банкнотния бизнес.

  Общите административни разходи бележат ръст от 40% или 223,7 млн. евро, достигайки 782,8 млн.евро. Въпреки това коефициентът разходи/приходи се подобрява от 63,5% в края на 2004г., до 59,5% в края на септември 2005г.
  “Ние сме удовлетворени от нашето развитие. Въпреки големите инвестиции, които направихме за разрастване и модернизация на клоновата ни мрежа, нашата рентабилност е изключително динамична. Една от основните причини за това е големия растеж в сегмента Банкиране на дребно”, каза Мартин Грюл.

  Югоизточна Европа и ОНД са двигател на растежа на Райфайзен Интернешънъл

  Печалбата преди данъчно облагане в региона на Югоизточна Европа нарасна с 36,5% до 139,5 млн. евро, а в страните от ОНД с 43,3%, като достигна 96,3 млн. евро. Регионът Централна Европа генерира 186 милиона евро към печалбата преди данъчно облагане (растеж от 14,7% или 23,2 милиона евро). В сравнение с третото тримесечие на 2004г. печалбата преди данъчно облагане през 2005г. се разпределя все по-равномерно по региони: Централна Европа – 43% (2004г. – 48%), Югоизточна Европа 34% (2004г. – 32%) и страните от ОНД - 23% (2004г. – 20%)

  Сегментът банкиране на дребно продължава да дава високи резултати

  Сегментът банкиране на дребно отново нараства динамично. Печалбата преди данъчно облагане от този бизнес нараства с 19,8% и достига 85,4 млн. евро, което представлява 21% от общата печалба преди данъчно облагане. Резултатът от корпоративния сегмент нарасна с 18 млн. евро (8,4%) и достигна 232,7 милиона. Печалбата преди облагане на сегмента Трежъри нарасна с 66,4 млн. евро. или 99,4%, като достигна 133,2 млн. евро.

  Продължава бързата експанзия на мрежата за продажби

  Разрастването на клоновата мрежа в отделните страни се развива с бързи темпове. В сравнение с края на миналата година са открити 89 нови банкови клона, като общият им брой достигна 1005. В същото време персоналът нараства с 12,5% - от 22 851 до 25 712 служители. Около 6,1 млн. клиенти са били обслужени до края на септември 2005г., включително с корпоративния сегмент, което е с 1 млн. повече от края на 2004г.

  Приключи придобиването на Банк Авал

  На 20 август 2005г. Райфайзен Интернешънъл обяви придобиването на Банк Авал – втората по големина банка в Украйна. Тази сделка бе приключена окончателно на 20 октомври тази година, след като всички необходими разрешения бяха издадени. С придобиването на Банк Авал, Райфайзен Интернешънъл стана пазарен лидер в Украйна. Към края на 2004г., Банк Авал има 1378 банкови клона и 17 933 служители. С повече от 3 милиона клиенти Банк Авал е с най-силна позиция в Банкирането на дребно в Украйна, като по този начин общият брой на клиентите на Райфайзен Интернешънъл достига приблизително 9,2 милиона души.

  Стабилна капиталова база

  Капиталовата база с миноритарните участия и капитализираната печалба на Райфайзен Интернешънъл нараства с 41,8% или 908 млн. евро., като достига 3,085 млрд.евро. Освен емитирания акционерен капитал в резултат на Първичното публично предлагане на акции, който възлезе на 555 милиона евро (след разходи по издаване), промяната в капиталовата база се дължи на три основни фактора: текущата печалба за този период в размер на 335 милиона евро, дивидентите, изплатени на акционерите на Райфайзен Интернешънъл и други компании от групата, които намалиха капитала с 60 млн. евро, както и положителния ефект от 49 милиона евро в резултат на покачването на валутите на страните от Централна и Източна Европа.

  Перспективи и цели

  Ръководството на Райфайзен Интернешънъл очаква повишаване на консолидираната печалба за цялата 2005 година с най-малко 50%, в сравнение с 2004г. (209 млн. евро), като в тази прогноза не са включени вероятните ефекти от придобиването на Банк Авал. Ръководството очаква годишен растеж на балансовото число от около 20% през 2006 и 2007 година.

  Целите за 2007 година са възвращаемост на капитала преди данъчно облагане над 25%, коефициент разходи/приходи под 60% и съотношение риск/приходи под 15%.

  * * * * *

  Райфайзен Интернешънъл е компанията, управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа. Акциите на дружеството се предлагат на Фондовата борса във Виена. РЦБ притежава 70% от дружеството.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.