Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл придоби украинската Банк Авал - лидер на динамично развиващия се украински пазар

  22.08.2005
   

  Банк Авал е най-удачният избор от стратегическа гледна точка, предвид съществуващата клонова мрежа на Райфайзенбанк в Украйна, както и приноса в развитието на сегмента “Банкиране на дребно”.

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл), Виена приключи преговорите вчера (20.08.2005) за купуването на Joint Stock Post Pension Bank Aval (Bank Aval). Райфайзен Интернешънъл ще придобие мажоритарен дял (93,5%) от Банк Авал, втората по големина банка в Украйна. Двете страни се споразумяха да не обявяват стойността на сделката. Придобиването предстои да бъде одобрено от Украинската Национална Банка и другите съответни държавни органи в Украйна и Австрия.

  Хърбърт Степич, Председател на УС на Райфайзен Интернешънъл, счита придобиването за поредната важна стъпка, както към осигуряването на водеща роля на Райфайзен Интернешънъл в Украйна, така и към затвърждаването на лидерската позиция на групата в Централна и Източна Европа (ЦИЕ): "Украйна е един от най-важните пазари за нас. С това придобиване Райфайзен става най-голямата банка в страната. Банк Авал има стабилна икономическа база и голяма клонова мрежа, която отлично подхожда на вече съществуващите офиси на Райфайзенбанк.”

  Райфайзен и Авал ще формират най-голямата банка в Украйна.

  Банк Авал е основана през март 1992 г. Към края на 2004 г. активите й достигат 1 573 млн. евро, а печалбата преди данъчно облагане 38 млн. евро. Възвращаемостта на капитала преди данъци е 32,6%. Банката има около 17 950 служители и приблизително 1 380 офиса в края на 2004 г.

  От своя страна, Райфайзен Интернешънъл оперира в Украйна от 1998 г. чрез дъщерното си дружество JSBC Raiffeisenbank Ukraine. Активите на банката към декември 2004 г. достигат 627 млн. евро (40% нарастване в сравнение с края на 2003 г.) я нареждат на седмо място по големина в страната. Към края на юни Райфайзенбанк Украйна има 1 000 служители и 22 клона.

  Двете банки заедно ще формират най-голямата банкова група в Украйна, като общият им пазарен дял по активи в края на 2004 г. достига 11,5%, а в края на юли 2005 г. – 11,9%. “Райфайзен е известна с новаторския си дух и дългосрочния си ангажимент към развитието на банковия пазар в ЦИЕ. Многократно сме доказвали, че сме движеща сила при нововъведенията на пазара. Райфайзен ще използва придобитото “know-how” в региона и по този начин ще затвърдим лидерската си позиция в Украйна”, каза Степич. За момента двете банки ще функционират отделно, като самото сливане ще стане факт на по-късен етап, допълни председателят на УС на Райфайзен Интернешънъл д-р Хърбърт Степич.

  Голям потенциал за банковата индустрия.

  Според публикувания наскоро преглед на банковата индустрия в Централна и Източна Европа, Райфайзен Интернешънъл може да очаква значително подобрение на показателите на банката в корпоративния и особено в сегмента “банкиране на дребно”. Докато реалният ръст на украинската икономика през 2004 беше 12%, то активите на банковата система нарастнаха с 30% до 19 млрд. евро. Потенциалът за развитие на банкирането на дребно в Украйна става очевиден, когато се направи сравнение между обема на отпуснатите кредити за физически лица и БВП. За Еврозоната това съотношение е средно около 50%, а в Украйна то е едва 4,5%. “Този потенциал за развитие се дължи на по-късното стартиране на банкирането на дребно в Украйна и страните от ОНД”, поясни д-р Степич “От 1999 г. систематично увеличаваме усилията си и регионалното покритие в сегмента на банкирането на дребно. Към днешна дата обслужваме повече от 5,6 млн. клиенти-физически лица в региона”, добави д-р Степич. С придобиването на Банк Авал към тях ще се добавят още около 3 млн. допълнителни клиенти. Клиентската база на Банк Авал в корпоративния сегмент наброява 210 000 фирми. Към края на 2004 г., Райфайзенбанк Украйна обслужва 1 400 корпоративни и 26 000 индивидуални клиенти.

  Райфайзен Интернешънъл е компанията, управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Акциите на дружеството се предлагат на Фондовата борса във Виена. РЦБ притежава 70% от дружеството. Райфайзен Интернешънъл управлява водещата мрежа от банки в ЦИЕ, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара от региона. Групата обслужва повече от 5,7 млн. клиенти чрез около 970 банкови клона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.