Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзен Интернешънъл със силни резултати към първото полугодие

  11.08.2005
   

  58% ръст на печалбата преди данъчно облагане до 273 млн. евро; 14% увеличение на активите до 32,9 млрд. евро; значително нарастване на клиентската база: 5,7 млн.

  Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл) отчете много добри резултати за първото полугодие на 2005 година. Печалбата преди данъчно облагане достигна 273,3 млн. евро – увеличение от 100,5 млн. евро или 58% в сравнение със същия период на миналата година. Печалбата след данъчно облагане възлиза на 221,1 млн. евро (увеличение от 86,6 млн. евро или 64,3% в сравнение с първото полугодие на 2004 година). Всички данни са в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (IFRS).

  Консолидираната печалба за второто тримесечие, също бележи увеличение до 93 млн. евро (при 92,8 млн. евро за първото тримесечие на тази година). В сравнение със същия период на миналата година, това е увеличение от 79% (Второ тримесечие на 2004: 51,9 млн. евро) Консолидираната печалба за първото полугодие на 2005 година нарасна с 91,9% до 185,8 млн. евро (първо полугодие на 2004 г.: 96,8 млн. евро).

  Хърбърт Степич, Председател на УС на Райфайзен Интернешънъл, коментира: “Резултатите през първото полугодие са естествено продължение на успехите ни през 2004 година и първото тримесечие на 2005 година. Подобрихме резултатите си във всички бизнес сегменти, като увеличихме клиентите и обемите си, създавайки солидни основи за позитивно бъдещо развитие”.

  Значително увеличение на оперативните приходи

  В сравнение с края на 2004 година активите нараснаха с 13,7% до 32,9 млрд. евро. Оперативните приходи се увеличиха значително през първото полугодие на 2005 година до 838,3 млн. евро, което е увеличение от 249,3 млн. евро или 42,3%. Най-бързо нарастващия показател беше нетния приход от лихви, който отбеляза ръст от 50% - от 358,1 млн. евро до 535,7 млн. евро. Така той нараства малко по-бързо от активите при сравнение на годишна база, като основната причина е подобрението на маржа на лихвите с 26 базисни пункта до 3,48%.

  Ръста от 29,1% на провизиите (увеличение с 14,3 млн. евро до 63,4 млн. евро, предимно в сегмента на “Банкирането на дребно”) е значително по-нисък от увеличението на нетния приход от лихви. Резултатът е подобрение на съотношението риск/доход до 11,8%.

  Основните административни разходи достигнаха 502,6 млн. евро, което е увеличение от 135,4 млн. евро или 36,8%. Съотношението разходи/приходи се подобри от 63,5% през 2004 година на 59,9%.

  Оперативния резултат достигна 355,8 млн. евро, което е 51,4% увеличение в сравнение със същия период на минатала година.

  5,7 милиона клиенти

  Мартин Грюл, Финансов директор на Райфайзен Интернешънъл, отчита значението на бързото увеличение на клиентите – физически лица, като основен фактор за дългосрочен успех: “Ние се фокусираме върху бизнеса с физически лица и малки и средни предприятия. Нарастването на клиентската ни база е доказателство за успеха на нашата стратегия. Само през второто тримесечие ние привлякохме повече от 350 000 нови клиенти, поставяйки солидни основи бъдещото ни развитие” В края на юни 2005 година Групата обслужи 5,7 млн. клиенти, включително и корпоративни, което е с 1,3 млн. повече от същия период на миналата година.

  Бързо разрастване на клоновата мрежа

  Разрастването на клоновата мрежа продължи с бързи темпове. С откриването на 55 нови офиса от края на 2004 година, броят на клоновете достигна 971 в края на юни 2005 година. Броят на служителите също нарасна със 7,7% от 22,851 на 24,616.

  Райфайзен Интернешънъл е компанията управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Акциите на дружеството се предлагат на Фондовата борса във Виена. РЦБ притежава 70% от дружеството. Райфайзен Интернешънъл управлява водещата мрежа от банки в ЦИЕ, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара от региона. Групата обслужва повече от 5,7 млн. клиенти чрез около 970 банкови клона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.