Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк (България) ЕАД и ЕБВР подписаха първия договор за финансиране в български лева

  26.04.2005
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД подписа Договор за револвиращо финансиране с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР), в размер на 40 млн. лева, които ще бъдат използвани от ЕБВР за финансиране на български кредитополучатели.

  Договорът е от голямо значение за ЕБВР, която за първи път подписва договор за финансиране в лева и в момента проучва няколко български проекта, изискващи финансиране в български лева.

  Срокът на споразумението е една година, с възможност за автоматично удължаване по взаимно съгласие. Лихвеният процент се определя на база на преобладаващия на Междубанковия паричен пазар индекс за български лева - SOFIBOR.

  Договорът за револвиращо финансиране е поредната логична стъпка в стратегическото сътрудничество между Райфайзенбанк (България) и ЕБВР.

  През 2002 г., Райфайзенбанк (България) ЕАД получи първата кредитна линия от ЕБВР в размер на 10 млн. евро, предназначени за финансиране на фирми от малкия и среден бизнес. Средствата бяха успешно предоставени на малки и средни предприятия, като спомогнаха за разкриването на значителен брой постоянни работни места. Споразумението предвиждаше и средства за техническа помощ, които Райфайзенбанк оползотвори за оптимизиране процеса на кредитиране.

  Райфайзенбанк (България), дъщерно дружество на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл) и член на РЦБ Групата, е създадена през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл, компанията контролираща дъщерните дружества на РЦБ в Централна и Източна Европа. През 2004 г. Райфайзенбанк продължи динамичното си развитие. В края на 2004 г. активите на банката нараснаха със 137% до 2 млрд. лева (1,026 млн. евро). През 2004 г. Райфайзенбанк значително увеличи и печалбата си след данъци със 77% до 24,5 млн. лева (12,5 млн. евро). През 2004 година Райфайзенбанк продължи да разгръща клоновата си мрежа, откривайки нови 15 офиса с което общият им брой достигна 51. Служителите на банката се увеличиха с 37,6% до 823 души.

  ЕБВР, собственост на 60 правителства и две неправителствени организации, има за цел да поощрява прехода от планова към пазарна икономика в Централна и Източна Европа и страните от ОНД.

  За допълнителна информация, се обръщайте към страницата на ЕБВР: www.ebrd.com или на тел. +44 20 7338 7805

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.