Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк (България) ЕАД удвои активите си в края на първото полугодие на 2005 г., спрямо 30 юни 2004 г. Печалбата след данъчно облагане нарасна с 67,5%

  16.08.2005
   

  Активите на банката отбелязаха ръст от 92,9% до 2 296,7 млн. лв., съответстващи на 8% пазарен дял. Печалбата след данъчно облагане отбеляза ръст от 67,5%. Кредитите предоставени на физически лица нараснаха с 295,9% спрямо 30 юни 2004 година, а депозитите на фирми и граждани със 112,4%.

  През първото полугодие на 2005 година Райфайзенбанк (България) ЕАД отчете 22,83 млн. лв. печалба след данъчно облагане, което е ръст от 67,53% в сравнение със същия период на миналата година.

  Активите надхвърлиха 2 200 млн. лв.
  Към 30 юни 2005 година, активите на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигнаха 2 296,7 млн. лв., което е увеличение от 92,93% в сравнение с първото полугодие на 2004 година. Пазарният дял на банката по отношения на активите достигна 8%, с което Райфайзенбанк вече заема 4-то място в банковата система (от 6-то в края на м. юни 2004 година). В сравнение с края на 2004 година активите на банката бележат ръст от 14,5%. Към 30 юни 2005 г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) се увеличи със 55,06% в сравнение със същия период на миналата година, и достигна 1 244,73 млн. лв., при запазване на отлично качество на активите. Депозитите от фирми и граждани отбелязаха изпреварващ ръст от 112,36% до 1 344,84 млн. лв. в сравнение с 30 юни 2004 г.

  Показатели за ефективност
  Райфайзенбанк е сред най-рентабилните и ефективни финансови институции в България за първото полугодие на 2005 година с възвращаемост на капитала след данъци от 32,4%. Банката запазва отлично съотношение разходи/приходи, от 48,9%, докато възвращаемостта върху активите след данъчно облагане се увеличава до 2,6% при 2,1% към декември 2004 година.

  Увеличение на капиталовата база

  Към 30 юни 2005 година, капиталовата база на Райфайзенбанк (България) достигна 202 млн. лв., което е увеличение от 74%, спрямо полугодието на 2004 година и 30% в сравнение с края на миналата година. В подкрепа на динамичното развитие на банката, през първото тримесечие на 2005 година, Райфайзенбанк (България) увеличи капиталовата си база с 25 млн. евро, като 15 млн. евро е увеличението на акционерния капитал от едноличния собственик Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, а с 10 млн. евро е увеличен дългово-капиталовият хибриден инструмент към Райфайзен Централбанк Австрия АГ.

  Договорни отношения с финансови институции
  През месец март 2005г., Райфайзенбанк (България) ЕАД подписа с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Договор за револвиращо финансиране в размер на 40 млн. лева, който е първият кредит в български лева отпуснат на ЕБВР от българска финансова институция. През първото полугодие, банката подписа Договор за средносрочен синдикиран заем в размер на 150 млн. евро с Водещи мениджъри Банк ъв Токио – Митсубиши, Байерн ЛБ, ДЗ Банк и Банк Аустрия Кредитанщалт, както и заем от ЕБВР в размер на 10 млн. евро за финансирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на физически лица. Банката предсрочно погаси и задължението си по подписания през м. юни 2004г. синдикиран заем на стойност 75 млн. евро.

  Ликвидност и инвестиции
  Райфайзенбанк (България) ЕАД затвърди лидерската си позиция на Водещ Мениджър на българския пазар на новоемитирани облигационни емисии, като пое и пласира четири облигационни емисии за 23 млн. евро и беше номинирана за Водещ мениджър на шест предстоящи облигационни заема на български емитенти (банки и компании) на обща стойност 95 млн. евро.

  Водеща финансова институция в кредитирането на малкия бизнес.
  През първото полугодие на 2005 година, кредитите за малки и средни предприятия на Райфайзенбанк, продължиха да се увеличават с изпреварващи темпове, като отбелязаха ръст от 77% спрямо 30 юни 2004 и 42,3% в сравнение с 31 декември 2004 г. През първото полугодие на 2005 година, Райфайзенбанк допълни продуктовата си гама като предложи нов продукт – Агрокредит, съобразен със специфичните нужди на земеделските стопани, за покупка на нова или употребявана селскостопанска техника.

  Банката отбеляза изключително силен ръст на кредитите за граждани и домакинства.
  През 2005 г. Райфайзенбанк продължи да разширява позициите си и в Банкирането на дребно, като в края на м. юни, кредитите на физически лица нараснаха с 295,9% до 204,7 млн. лв., спрямо 30 юни 2004 година и с 112,4% в сравнение с 31 декември 2004 година. В сравнение с 30 юни 2004 година, броят на издадените от банката карти – Маестро и Виза, нарасна с 79.29%, а спрямо края на годината с 43.67%.

  Разширяване на клоновата млежа и алтернативните канали за дистрибуция.
  За първите щест месеца на годината банката увеличи повече от три пъти мрежата си от мобилни банкери, като към момента разполага с 80 професионално подготвени консултанти, с висок образователен ценз, преминали стриктен подбор и с отлични комуникативни умения в 8 града на страната. Услугата е уникална за българския пазар и е характерна за банките от групата Райфайзен. Клоновата мрежа на Райфайзенбанк се разшири с 10 офиса, като към 30 юни 2005 година действащите офиси са 60.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл, е компанията управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Акциите на дружеството се предлагат на Фондовата борса във Виена. РЦБ притежава 70% от дружеството. Райфайзен Интернешънъл управлява водещата мрежа от банки в ЦИЕ, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара от региона. Групата обслужва повече от 5,7 млн. клиенти чрез около 970 банкови клона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.