Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк (България) ЕАД удвои активите, кредитите и депозитите си в края на първото тримесечие на 2005 г.

  31.05.2005
   

  Активите на банката надхвърлиха 2 112 млн. лв., увеличавайки се със 128,37% спрямо 31 март 2004 година, а печалбата след данъчно облагане отбеляза ръст от 83,6%. Кредитите предоставени на физически лица нараснаха с 282,34% спрямо 31 март 2004 година, а депозитите на фирми и граждани с 98,14%.

  През първото тримесечие на 2005 година Райфайзенбанк (България) ЕАД отчете 11,51 млн. лв. печалба след данъчно облагане, което е ръст от 83,6% в сравнение със същия период на миналата година. Печалбата преди данъчно облагане нарасна със 73,88% до 13,54 млн. лв.

  Активите надхвърлиха 2 112 млн. лв.
  Към 31 март 2005 година, активите на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигнаха 2 112,6 млн. лв., което е увеличение от 128,37% в сравнение с първото тримесечие на 2004 година. В сравнение с края на 2004 година активите на банката бележат ръст от 5,3%. През първото тримесечие на 2005 г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) се увеличи със 104,89% в сравнение със същия период на миналата година, и достигна 1 487,6 млн. лв., при запазване на отлично качество на активите. Депозитите от фирми и граждани отбелязаха ръст от 98,14% до 1 114,8 млн. лв. в сравнение с 31 март 2004 г.

  Подобрени показатели за ефективност
  Райфайзенбанк е сред най-рентабилните и ефективни финансови институции в България за първото тримесечие на 2005 година с възвращаемост на капитала след данъци от 34,6% при 32,8% в края на 2004 г. Банката запазва отлично съотношение разходи/приходи, от 46,5%, докато възвращаемостта върху активите след данъчно облагане се увеличава до 2,6% при 2,1% към декември 2004 година.

  Увеличение на капиталовата база
  Към 31 март 2005 година, капиталовата база на Райфайзенбанк (България) достигна 204 млн. лв., което е увеличение от 84,52%, спрямо първото тримесечие на 2004 година и 31,6% в сравнение с края на миналата година. В подкрепа на динамичното развитие на банката, през първото тримесечие на 2005 година, Райфайзенбанк (България) увеличи капиталовата си база с 25 млн евро, като 15 млн евро е увеличението на акционерния капитал от едноличният собственик Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, а с 10 млн евро е увеличен дългово-капиталовият хибриден инструмент към Райфайзен Централбанк Австрия АГ.

  Договорни отношения с финансови институции
  През март 2005 година, Райфайзенбанк (България) ЕАД подписа с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР), Договор за револвиращо финансиране в размер на 40 млн. лева, който е първият кредит в български лева отпуснат на ЕБВР от българска финансова институция. През първото тримесечие, Райфайзенбанк предсрочно погаси задължението си по подписания през м. юни 2004 г. Синдикиран заем, на стойност 75 млн. евро, в съответствие с предварително договорената възможност за цялостно предплащане на заема.

  Ликвидност и инвестиции
  Райфайзенбанк (България) ЕАД затвърди лидерската си позиция на Водещ Мениджър на Българския пазар на новоемитирани дългови инструменти, като пое и пласира облигационната емисия на община Шумен и беше номинирана за Водещ мениджър на пет предстоящи облигационни заема на български емитенти (банки и компании) на обща стойност 43 млн. евро.

  Водеща финансова институция в кредитирането на малкия бизнес.
  През първото тримесечие на 2005 година, кредитите за малки и средни предприятия на Райфайзенбанк, продължиха да се увеличават с изпреварващи темпове, като отбелязаха ръст от 93,75% спрямо 31 март 2004 и 30,5% в сравнение с 31 декември 2004 г. През първото тримесечие на 2005 година, Райфайзенбанк допълни продуктовата си гама като предложи нов продукт – Агрокредит, съобразен със специфичните нужди на земеделските стопани, за покупка на нова или употребявана селскостопанска техника.

  Банката отбеляза изключително силен ръст на кредитите за граждани и домакинства.
  През 2005 г. Райфайзенбанк продължи да разширява позициите си и в Банкирането на дребно, като в края на м. март, кредитите на физически лица нараснаха с 282,34% до 136 млн. лв., спрямо 31 март 2004 година и с 41,41% в сравнение с 31 декември 2004 година. В сравнение с 31 март 2004 година, броят на издадените от банката карти – Маестро и Виза, нарасна с 96 %, а спрямо края на годината с 31 %.

  Разширяване на клоновата млежа и алтернативните канали за дистрибуция.
  За първите три месеца на годината банката увеличи повече от три пъти мрежата си от мобилни банкери, като към момента разполага с 80 професионално подготвени консултанти, с висок образователен ценз, преминали стриктен подбор и с отлични комуникативни умения в 8 града на страната. Услугата е уникална за българския пазар и е характерна за банките от групата Райфайзен. Клоновата мрежа на Райфайзенбанк се разшири с 4 офиса, като към 31 март 2005 година действащите офиси са 54.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл, компанията контролираща дъщерните дружества на РЦБ в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). РЦБ е главната институция на най-мощната банкова група в Австрия - Райфайзен. Централна и Източна Европа е основен пазар на РЦБ – водеща корпоративна и инвестиционна банка в Австрия. Чрез Райфайзен Интернешънъл, банката управлява мрежа от 15 дъщерни банки с повече от 920 клона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.