Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк (България) ЕАД удвои активите си в края на третото тримесечие на 2005 г., спрямо 30 септември 2004 г.Печалбата след данъчно облагане нарасна с 76,98%

  28.11.2005
   

  Активите на банката отбелязаха ръст от 96,29% до 2 560,2 млн. лв., съответстващи на 8,62% пазарен дял. Печалбата след данъчно облагане отбеляза ръст от 76,98%. Кредитите предоставени на физически лица нараснаха с 303,23% спрямо 30 септември 2004 година, а депозитите на фирми и граждани със 122,36%.

  В края на третото тримесечие на 2005 година Райфайзенбанк (България) ЕАД отчете 35,52 млн. лв. печалба след данъчно облагане, което е ръст от 76,98% в сравнение със същия период на миналата година.

  Активите надхвърлиха 2 560 млн. лв.

  Към 30 септември 2005 година, активите на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигнаха 2 560,2 млн. лв., което е увеличение от 96,29% в сравнение с третото тримесечие на 2004 година. Пазарният дял на банката по този показател достигна 8,62%, което нарежда Райфайзенбанк на 4-то място в банковата система (в сравнение с 6-то място през септември 2004 година). В сравнение с края на 2004 година активите на банката бележат ръст от 27,64%. Към 30 септември 2005 г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) се увеличи със 35,43% в сравнение със същия период на миналата година, в условията на кредитни рестрикции и достигна 1 249,10 млн. лв., при запазване на отлично качество на активите. Депозитите от фирми и граждани отбелязаха изпреварващ ръст от 122,36% до 1 588,78 млн. лв. в сравнение с 30 септември 2004г.

  Показатели за ефективност

  Райфайзенбанк продължава да е сред най-рентабилните и ефективни финансови институции в България за третото тримесечие на 2005 година с възвращаемост на капитала след данъци от 33,01% при 32,83% в края на миналата година. Банката запазва отлично съотношение разходи/приходи от 47,93%, докато възвращаемостта върху активите след данъчно облагане се увеличава до 2,36% при 2,1% към декември 2004 година.

  Увеличение на капиталовата база

  Към 30 септември 2005 година, капиталовата база на Райфайзенбанк (България) достигна 198 млн. лв., което е увеличение от 72%, спрямо 30 септември 2004 година и 28% в сравнение с края на миналата година.

  Договорни отношения с финансови институции

  В края на септември 2005 г. общият размер на средносрочните и дългосрочни кредитни линии от финансови институции, получени от Райфайзенбанк (България) ЕАД достигна 230 млн. евро.
  В началото на 2005г., Райфайзенбанк (България) ЕАД подписа и изцяло усвои най-големия синдикиран заем организиран някога за финансова институция в България в размер на 150 млн. евро от 32 водещи международни банки. Банката получи заем от ЕБВР в размер на 10 млн. евро за финансирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на физически лица и усвоява с много добри темпове кредитната линия в размер на 10 млн. евро от Банковата група КфВ за финансиране на инвестиционни проекти за малки и средни предприятия.

  Трежъри и Инвестиционно банкиране

  През 2005 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД затвърди лидерската си позиция на Водещ Мениджър на българския пазар на новоемитирани облигационни емисии, като за първите девет месеца пое и пласира 11 облигационни емисии за 114 млн. евро и беше номинирана за Водещ Мениджър на 7 предстоящи облигационни заема на български банки и компании, на обща стойност 50 млн.евро. До септември 2005г. Райфайзенбанк постигна 75% пазарен дял от общия обем новоиздадени дългови инструменти на местни емитенти. Банката остава лидер на българския междубанков валутен пазар, както и в сегмента на клиентските валутни операции.

  Водеща финансова институция в кредитирането на малкия бизнес

  През третото тримесечие на 2005 година, кредитите за малки и средни предприятия на Райфайзенбанк, продължиха да се увеличават с изпреварващи темпове, като отбелязаха ръст от 66,3% спрямо 30 септември 2004 и 46,32% в сравнение с 31 декември 2004 г. През третото тримесечие на 2005 година, Райфайзенбанк разви и предложи за първи път на българския банков пазар нов продукт за малкия бизнес – МСП кредит онлайн, съобразен със специфичните нужди на малките фирми. МСП Кредитът онлайн позволява на малките фирми и хората със свободни професии да кандидатстват за кредит в българските интернет портали и сайта на банката.

  Силен ръст на кредитите за граждани и домакинства

  През 2005 г. Райфайзенбанк продължи да разширява позициите си и в Банкирането на дребно, като в края на м. септември, кредитите на физически лица нараснаха с 303,23% до 281,6 млн. лв., спрямо 30 септември 2004 година и с 192,21% в сравнение с 31 декември 2004 година. В сравнение с 30 септември 2004 година, броят на издадените от банката карти – Маестро и Виза, нарасна с 102%, а спрямо края на годината с 82%.

  Разширяване на клоновата мрежа и алтернативните канали за дистрибуция

  През третото тримесечие на годината банката увеличи значително мрежата си от мобилни банкери, като към момента разполага с над 100 професионално подготвени консултанти, с висок образователен ценз, преминали стриктен подбор и с отлични комуникативни умения, работещи в 10 града на страната. Услугата е уникална за българския пазар и е характерна за банките от групата Райфайзен. Клоновата мрежа на Райфайзенбанк достигна 69 точки на продажба, като само през 3-ото тримесечие започнаха работа 9 нови офиса в градовете Разград, Севлиево, Кaрнобат, София, Карлово, Кърджали, Дупница, Димитровград и Търговище.
  Международни отличия
  В началото на месец септември 2005 г. Райфайзенбанк (България) беше отличена за първи път с наградата “Банка на годината” на списанието The Banker, част от групата Файненшъл Таймс. Наградата “Банка на Годината” на списанието The Banker се присъжда за различни региони, страни и категории, и е една от най-престижните бизнес награди, като се присъжда за активи и печалба, но се отчита и развитието на инфраструктурата и стратегиите за бъдещето. Групата Райфайзен бе отличена с общо 7 награди.

  *****

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл, е компанията управляваща дъщерните дружества на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Акциите на дружеството се предлагат на Фондовата борса във Виена. РЦБ притежава 70% от дружеството. Райфайзен Интернешънъл управлява водещата мрежа от банки в ЦИЕ, с дъщерни банки и лизингови компании на 16 пазара от региона. Групата обслужва повече от 9,2 млн. клиенти чрез над 2400 банкови клона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.