Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк (България) със 137% ръст на активите и 77% увеличение на печалбата през 2004 година

  01.03.2005
   

  57% увеличение на клиентите, рекорден 137% ръст на активите до 2 млрд лв., съответстващо на 8% пазарен дял и 77% ръст на печалбата след данъчно облагане до 24.5 млн. лв. нареждат банката сред най-динамичните институции в България и Централна и Източна Европа за 2004 година.

  Райфайзенбанк е и сред най-рентабилните и ефективни финансови институции в България за 2004 година с възвръщаемост на капитала след данъци от 32.8%. Значително подобрение отбелязва съотношението разходи/приходи, което е едва 45.15% при 53% за 2003 година, докато възръщаемостта върху активите се увеличава до 2.1% при 2% през 2003 година.

  "За десета поредна година Райфайзенбанк (България) постига растеж значително над средния за сектора, в резултат на което разшири пазарните си позиции във всички сегменти чрез органичен растеж, демонстрирайки отлични финансови резултати " заявява Херберт Степич, Председател на Управителния Съвет на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ (Райфайзен Интернешънъл) и Заместник Председател на Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ).

  През 2004 година кредитите са се увеличили с 50.9%, до 1 млрд лева, при запазване на отлично качество на портфейла, а депозитите на фирми и граждани със 157% до 1.32 млрд. лв. Райфайзенбанк консолидира силната си позиция като водещ кредитор на фирмите с над 9% пазарен дял. С изпреварващи темпове се увеличават кредитите за малки и средни фирми, силен ръст бележат и кредитите за физически лица, които са се увеличили 3.2 пъти до 102 млн. лв.

  Значително са разширени и пазарните позиции на банката в платежния оборот. Броят на левовите преводи се увеличава с 54%, а на валутните с 31%. През 2004 година 8% от плащанията в РИНГС и 4.5% от плащанията в Бисера са извършени с посредничеството на Райфайзенбанк.

  В подкрепа на динамичното развитие на банката, през 2004 г., едноличният собственик - Райфайзен Интернешънъл увеличи основния капитал на Райфайзенбанк (България) ЕАД с 39,1 млн. лв., от 26,5 млн. лв. на 65,6 млн. лв., като общата капиталова база нарасна от 78,7 млн. лв. на 155,2 млн. лв. Райфайзенбанк увеличи и допълнителните си капиталови резерви, чрез увеличение на капиталовия хибриден инструмент с 5 милиона евро, от РЦБ.

  През 2004 година Райфайзенбанк се наложи като водещ играч на местния междубанков валутен пазар и на пазара по покупко-продажба на валута с крайни клиенти с пазарен дял надхвърлящ 14%. Банката се утвърди и като водещ мениджър на корпоративни ипотечни и банкови облигационни емисии с пазарен дял от 24%. Райфайзенбанк е основен първичен дилъри на ДЦК в страната, като заявените поръчки за закупуване на ДЦК от банката през 2004 година надхвърлят 22% от предложеното от Министерството на финансите количество ДЦК.

  Райфайзенбанк е водеща на българския банков пазар в привличането на средносрочно и дългосрочно финансиране от международни финансови институции и търговски банки. През юни 2004 година Райфайзенбанк получи 75 млн. евро синдикиран заем от 18 банки с водещи мениджъри Дойчебанк, Лондон и УестЛБ. Кредтни линии общо за 70 млн. евро договори банката и с ЕБВР, ЕИБ, Банката за Развитие към Съвета на Европа, и Кредитанщалт фюр Видерауфбау.

  През 2004 година Райфайзенбанк продължи да разгръща клоновата си мрежа, откривайки нови 15 офиса с което общият им брой достигна 51. Служителите на банката се увеличиха с 37,6% до 823 души.

  През 2004 година Райфайзенбанк първа сред българските банки стартира собствена мрежа от мобилни банкови консултанти за продажба на ритейл продукти. Банката предоставя и кредити по телефона чрез собствен кол център.

  В началото на 2004 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД и Райфайзен Лизинг Интернешънъл регистрираха съвместно лизингово дружество Райфайзен Лизинг България ООД. Дружеството работи с юридически и физически лица и финансира закупуването на транспортни средства, леки автомобили, производствено и специализирано оборудване и недвижими имоти.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994 г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл, компанията контролираща дъщерните дружества на РЦБ в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). РЦБ е главната институция на най-мощната банкова група в Австрия - Райфайзен. Централна и Източна Европа е основен пазар на РЦБ – водеща корпоративна и инвестиционна банка в Австрия. Чрез Райфайзен Интернешънъл, банката управлява мрежа от 15 дъщерни банки с повече от 920 клона.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.