Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк изплати първите безвъзмездни помощи по Програмата за енергийна ефективност в дома

  04.11.2005
   

  Райфайзенбанк е първата банка, която успешно стартира програмата за подобряване на енергийната ефективност. Най-често кредити се взимат за поставянето на дограма и изолация на жилището. По кредита за енергийна ефективност като безвъзмездна помощ се получават до 20% от направените разходи. Райфайзен е банката, която към момента е отпуснала най-много кредити за намаляване на разходите за енергия. Процедурата за одобрение е кратка и максимално опростена, като практиката показва, че се одобряват голяма част от проектите.

  Банката финансира проекти на физически лица за повишаване на енергийната ефективност със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 10 млн. евро. Кредитът “Енергийна ефективност” цели да улесни домакинствата, които искат да намалят разходите си за енергия и отопление. С кредита на Райфайзенбанк гражданите могат да остъклят домовете си с PVC, алуминиева или дървена дограма, да направят вътрешната или външна изолация, да изолират покривите и подовете на къщите си и др. Едно от основните предимства на кредита за подобряване на енергийната ефективност е предоставянето на безвъзмездна помощ в размер на до 20% от разходите, след успешното завършване на проекта. Максималната сума на помощта за всички проекти не може да надвишава 850 евро или равностойността им в лева. Средствата за субсидията се осигуряват от “Международен фонд Козлодуй” и ЕС. Лихвените условия по кредита “Енергийна ефективност” на Райфайзенбанк са по-изгодни от използването на други кредитни продукти и начини за финансиране.

  Максималният размер на кредита е 15 000 лева, а минималният - 1000 или равностойността им в евро. Срокът на изплащане е от 1 до 5 години. Клиентът има възможност да избира и гратисен период за изплащане от 6 или 12 месеца. Лихвата по кредита е 11% за кредит в лева и 10% в евро.

  КРЕДИТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЙФАЙЗЕНБАНК

  Клиентите, които искат да кандидатстват за кредита за енергийна ефективност на банката могат да избират между следните варианти:

  • Финансиране на покупката и монтажа на материали/уреди/съоръжения от 65 одобрени фирми - доставчици/монтажници:
   Клиентът избира фирмите за доставка/монтаж от списък с фирми - подписали договор за съвместна дейност с банката и одобрени от консултантите на ЕБВР. Банката превежда сумата на кредита по сметка на фирмите за доставка/монтаж, след одобрение на проекта от страна на консултантите и сключване на договора за кредит с клиента.
  • Финансиране на покупката и монтажа на материали/уреди/ съоръжения от фирми- доставчици/монтажници, които не работят с Райфайзенбанк:
   Клиентът сключва договор за доставка/монтаж на материали/уреди/съоръжения, с фирма, която няма сключен договор с банката за съвместна дейност и не присъства в списъка на консултантите на ЕБВР. Консултантите и банката правят проверка само на закупените материали/уреди/съоръжения. Банката превежда сумата на кредита по сметката на клиента.
  • Финансиране покупката на приемливи материали/уреди/ съоръжения, чийто монтаж се извършва от клиента.
   Допуска се и вариант клиентът да извърши монтажа на закупените материали със свой собствен труд. Банката превежда сумата на кредита по сметка на клиента след одобрение на проекта от страна на консултантите и сключване на договора за кредит с клиента.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.