Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк обявява конкурс за финансиране на малкия бизнес “Инициатива 2005”

  28.04.2005
   

  Райфайзенбанк, съвместно с Европейския съюз, Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) и Банката за развитие към Съвета на Европа канят малкия бизнес да представи инвестиционни проекти за финансиране по “Инициатива 2005”

  Национален конкурс за финансиране на малкия бизнес “Инициатива” 2005 обявява Райфайзенбанк. 25 инвестиционни проекта на малки фирми ще бъдат финансирани от банката при преференциални условия. Проектите ще бъдат избрани от всички инвестиционни проекти на малки фирми, кандидатствали за финансиране по Общите условия на банката от 1-ви май до 30 юни 2005 г. Преференциите за 25-те проекта, спечелили “Инициатива 2005” включват по-ниска лихва за целия период на изплащане на кредита и Златна кредитна карта Виза Голд с лимит 7 500 евро, които могат веднага да бъдат използвани от собствениците на фирмата. Годишната лихва за първите 5 проекта, оценени най-високо по “Инициатива 2005” на Райфайзенбанк е 6%, за оценените на 2-ро място 10 проекта лихвата е 6,5%, а за оценените на 3-то място 10 проекта лихвата е 7%. Тези нива на лихвите са валидни за целия срок на кредита, който може да бъде до 7 години. Инвестиционния кредит на банката е предназначен за покупка на недвижимо имущество с цел развитие на бизнес, за закупуване на оборудване, машини и съоръжения.

  За финансиране по “Инициатива 2005” могат да кандидатстват малки фирми от цялата страна, регистрирани по българското законодателство, с годишни продажби до 2 млн. лева. Хората със свободни професии – лекари, адвокати и др. също могат да бъдат финансирани по “Инициатива 2005” при представен и одобрен инвестиционен проект. По “Инициатива 2005” Райфайзенбанк финансира новосъздадени и действащи фирми при представен бизнесплан и обезпечение, за които се търси инвестиционен кредит до 200 хил. евро.
  Наградените 25 проекта ще бъдат представени на открита за медиите церемония на 12 юли 2005 г.

  Процедурата за кандидатстване по “Инициатива 2005” на Райфайзенбанк е максимално опростена. Всички проекти първоначално кандидатстват по Общите условия на банката за финансиране на инвестиционни проекти. Малките фирми и хората със свободни професии, които кандидатстват за кредит, ще получават финансирането веднага по стандартните условия и лихви. Кредитният комитет на Райфайзенбанк ще оценява втори път представените през периода проекти по критериите на конкурса. Инвестиционните проекти, кандидатстващи за финансиране по “Инициатива 2005”, ще се оценяват по 4 основни критерия, подредени по тежест на оценка в следния ред: възвръщаемост на инвестицията, самоучастие в проекта, внедряване на нови машини и технологии и създаване на нови работни места.

  Основна цел на националния конкурс “Инициатива 2005” на Райфайзенбанк е да се насърчи предприемачеството и да се подчертае важната роля, която малкия бизнес има в регионалното и социално развитие, при осигуряването на работни места и развитието на общините. В духа на подкрепа на инициативността, Райфайзенбанк подпомага малките фирми в страната да достигнат успешно 2007 г. и да посрещнат силната конкуренция и предизвикателствата на бъдещото ни присъединяване. С националния конкурс “Инициатива 2005” Райфайзенбанк цели да подобри достъпа на малкия бизнес до банково финансиране.

  Допълнителна информация за националния конкурс “Инициатива 2005” можете да получите във всички офиси на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефона на Call-центъра 0700 10 000.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.