Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  “Синергон Холдинг” АД емитира първа емисия корпоративни облигации с водещ мениджър “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

  29.12.2005
   

  “Синергон Холдинг” АД издаде първа емисия корпоративни облигации с номинална стойност от 10 млн. евро. Водещ мениджър и поемател по сделката е “Райфайзенбанк (България)” ЕАД. Емисията е за срок от 5 години и падеж на 8 декември 2010 г. Купонът е плаващ в размер на 6-месечния Euribor + 3.5% годишно. Главницата е дължима на четири равни шестмесечни погасителни вноски, дължими заедно с последните 4 купонни плащания. Емисията е обезпечена с ипотека на хотелски комплекс и особен залог на машини, съоръжения и оборудване. Банка-довереник по облигационната емисия е “Обединена Българска Банка” АД. Записването на облигациите беше осъществено при условията на първично частно предлагане. Не се предвижда публично предлагане на емисията.

  Синергон холдинг АД е една от най-големите холдингови структури в България, с капитал от 10 528 366 лв. и над 170 хиляди акционери. Създаден преди десет години по време на масовата приватизация, днес холдингът е мажоритарен собственик на 19 дружества в цялата страна.
  Инвестиционният портфейл обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията, туризма и химическата промишленост. Стратегически предприятия в страната като Топливо АД, Лакпром АД, Електроди АД, Петър Караминчев АД, Светлина АД- Сливен са в портфолиото на холдинга. Сред някои от най-големите инвестиции от последните години са Новотел Пловдив, завод за бутилиране на газ пропан-бутан в София и три хотела в Слънчев бряг. Собственост на холдинга е и един от най-модерните мелнични комбинати в страната – Петромел 1 ООД.
  Финансовите резултати на Синергон холдинг през последните няколко години го нареждат сред първите десет най-добре управлявани холдингови структури в страната. Доказателство за това е високият инвеститорски интерес към акциите и новоемитираните облигации на Синергон.

  След успешното приключване на тази петнадесета за “Райфайзенбанк (България)” ЕАД транзакция на първичния пазар на облигации в България през 2005 г., банката затвърди за пореден път водещата си позиция сред инвестиционните посредници, като общата номинална стойност на структурираните и пласирани облигации през годината достигна 152 млн. евро.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.